Tørt fôr i vente

13.07.2020 (Oppdatert: 14.07.2020) Wolfgang Dohrn

Med tørre værforhold, lenge før og under slåtten vil et tørt fôr prege 1. slåtten på Helgeland.

Strenglegging i fint slåttevær. Foto: Wolfgang Dohrn

Vekststart på ytre Helgeland har vært datert til rundt den 23. april, etter værstasjonen på Tjøtta. En heller vanlig vårbløt periode fulgte frem til vinteren kom tilbake den andre uka i mai. Fra og med slutten av mai til midten av juni ble våronna stort sett avsluttet og slåtten nærmet seg med store steg. Allerede rundt 15. juni gikk ryktet om en snarlig slått, noe som ble en realitet for mange som så på værkartet. I denne perioden (20.5.-20.6.) ble det registrert ca 30 mm nedbør og 420 døgngrader. Steiksol kombinert med lite nedbør ga lite busking på timotei, noe som vi oppdaget ved noen befaringer. Kun 2-3 buskingskudd ble talt. En tett timoteieng vil gjerne ha 4 og/eller flere skudd. Mindre avling enn i et normalår er antatt.  

I en avlingsregistrering på tørr myrjord ble det registrert ca 300 kg tørrstoff. Dette tilsvarer ca 70 % av normal tørrstoffavling i området. En annen registrering på moldrik leirjord viste til ei normalavling på ca 500 kg TS/daa. Det antas at det er store avlingsforskjeller mellom gårdsbruk i samme nærområde.

Fortørkinga av graset foregikk i rekordfart. Registreringen på den tørre myrjorda viste at graset i stående eng hadde en tørrstoffandel på 26 %. En lett bris og steiksol fortørket graset til 50 % TS i løpet av 8 timer. Her var det lite forskjell om graset ble lagt i smal- eller breistreng.

Jeg regner med at gårdbrukerne har pakket rundballene tettere enn vanlig og økt antall lag plast, minimum 10, helst over det. Faren ved luft i ballen gir muggsoppen og andre sopper gode levevilkår. Maursyrebaserte ensileringsprodukter vil ha lite virkning ved et såpass tørt gras. KofaSil/XtraSil Ultra er anbefalt ved høy tørrstoffprosent, likedan som propionsyre-baserte produkter og utvalgte bakteriepreperater som forebygger mot mugg.   

Det er nå flere uker til 2. slått og avlingen kan bli kjempestor. Overgjødsle tidlig, vurdèr ugrassprøyting og pløy ned husdyrgjødsla om været blir for tørt til spredning i eng.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.