Tørråte i potet ved økologisk drift

30.06.2010 (Oppdatert: 06.03.2017) Atle Horn

Knut Alsaker gir her råd om tørråtebekjemping uten bruk av kjemiske middel. Her er det kun de forebyggende tiltak som gjelder.

Tørråte er en stor utfordring i den økologiske potetproduksjonen. Selv om vi i Nordland har mindre og seinere angrep av tørråte enn andre deler av landet, må vi ta tørråten alvorlig. Fjorårets store angrep av tørråte i store deler av Nordland krever ekstra påpasselighet ved bruk av egne settepoteter i år. Vi bør i år ta ekstra forhåndsregler for å unngå store angrep av tørråte.

Forebyggende tiltak eneste mulighet

I økologisk drift har vi ingen direkte tiltak å sette inn ved tørråteangrep. Vi må derfor benytte oss av forebyggende tiltak. Vi har mange ulike tiltak og summen av disse vil være et viktig bidrag for å redusere risikoen og skadene av tørråte.

  • Friske settepoteter er det viktigste forebyggende tiltak. Sorter egne settepoteter godt. Har du mye tørråtesmitte i egne settepoteter bør du vurdere å kjøpe inn nye statskontrollerte settepoteter.
  • Bruk sorter som har god resistens mot tørråte. Sorten Troll har god resistens mot tørråte både på ris og knoll. Det gjør faren for smitte med tørråte mindre. Mandel og Gullague som det dyrkes en god del av i Nordland er lite resistent mot tørråte. Slike sorter vil mye tidligere vise tegn på tørråteangrep enn andre sorter. Samtidig vil kvaliteten bli dårlig hvis det kommer tørråte på knollene. I Nordland har vi ikke årlige angrep av tørråte og de årene vi har angrep kommer de seint. Vi har derfor gode muligheter for å bruke andre sorter hvis vi bruker de andre forebyggende tiltak.
  • Lysgroing av settepotetene gir raskere spiring og større potetavling ved samme tidspunkt enn ugrodde poteter. Lysgroing vil derfor gi mindre avlingstapet som følge av tørråte. 
  • Legg potetåkeren og radene slik i terrenget at de tørker fort opp. Rask opptørking gir dårligere forhold for tørråtesoppen og smittepresset vil bli mindre.
  • God hypping er viktig for å hindre smitte av tørråte på knollene. Potetene få da et godt jorddekke og faren for at tørråtesporer kommer i kontakt med knollene blir mindre. I en god drill vil regnvannet renne av drillen og ned i bunnen og lite tørråtesporer blir transportert med vannet gjennom drillen og til knollene.
  • Påvises tørråte i åkeren bør riset slåes av for å hindre oppformering av tørråten i åkeren. Tørråte i egen åker øker faren for smitte på knollene samtidig som det øker smittepresset mot andre potetåkre i nærheten.
  • Mye av smitten på knollene skjer under høsting. Tørråte på riset kommer i kontakt med knollene og blir smittet. Før høsting bør derfor riset fjernes slik at tørråteinfisert bladverk ikke kommer i kontakt med knollene under høsting. Riset fjernes 10-14 dager før høsting.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.