Tørkeskada eng- vil den livne til og fortsette veksten?

21.08.2019 (Oppdatert: 21.08.2019) Ragnhild Renna

Etablert eng har et godt rotsystem og har stor sjanse for å overleve tørkeskader. Det er på sandjord og grusrygger vi ser uttørking og moldinnholdet i jorda avgjør uttørkingsgraden. Noen steder er alt grønt avsvidd og på noen plasser er det bladspissene som viser tørkestress.

Fotograf: Ragnhild Renna

Vi anbefalte at alt gras som hadde tegn til tørkestress ble slått av og gjødsla på med gjødselvatn om det var tilgjengelig. Gjenlegg har svakere rotsystem og er mer sårbart for varig skade. Gjenlegg med dekkvekst kan ha hatt noe beskyttelse mot for sterk uttørking, men dekkveksten konkurrerer også med graset om vatnet. Vatning av eng må gjøres i slikt omfang at jorda blir tilstrekkelig fuktig. Vatning på overflata og uten at det går ned i hele jordsmonnet kan gjøre enga mer sårbar. Røttene søker oppover mot vatnet i stedet for nedover. Tørke bidrar til at røttene søker djupere og vil gjøre veksten mindre sårbar for tørke i evt. neste tørkeperiode. Dette gjelder også ugraset og derfor skal vi være oppmerksom på at rotugras som høymole og hundekjeks vil være godt etablert nå.

 

Foto: Ragnhild Renna

Regnet som er kommet i det siste vil fort vise om enga har overlevd og det er spesielt viktig å se på gjenleggene. Er det områder der det som er sådd ikke vokser videre i løpet av høsten, så bør dere skaffe inn såfrø til reparering av skadde flekker.

Ta kontakt med kommunen dersom dere ser at tørken forårsaker avlingsvikt. Ta bilder av skaden på enga allerede nå. Vi håper at regnet som kommer bidrar til at andreslåtten totalt sett blir brukbar.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.