Tjuvstart på våronna ved hjelp av snøåting

04.05.2020 (Oppdatert: 04.05.2020) Kristin Sørensen

Trenger du mye fôr, tidlig beite, skal du legge igjen til eng i vår, så grønnfôr eller dyrke potet eller grønnsaker? Da bør du vurdere snøåting i år. Fremdeles måles det over 1,5 m snø på flatmark på innlandet mange steder.

Snøåting med kalkvogn, 19. mai 2017 på Grundnes i Målselv. Foto: Kristin Sørensen

Det blei lite tele i år, og det som var (ca 30 cm på målestaven på Rundhaug i Målselv), forsvant i midten av april. Mye snø isolerer godt mot kaldværet – og med så lite tele, tinte den opp av jordvarmen.

 

Noen steder er det litt is på enga, andre steder ikke. Avhengig av opplagsnæring og hvor godt herdet graset var ved innvintring, ser det ut til at det går ei tålegrense ved ca 3 måneder under kompakt is. Dette gjelder for nordlige sorter av timotei, som tåler isdekke best. Engsvingel tåler is mindre godt og kløver tåler det svært dårlig (kilde: Marit Jørgensen, NIBIO Holt). Dersom det er is på enga, og den har ligget lenge, er grunnen til å snøåte enda bedre.

 

På telefri mark er det liten fare for frostskade på plantene, om snøen går tidlig. Det vi har sett år om anna, er at tidlig avberra mark der planterøttene står i frossen jord, kan gi uttørking av plantene, og helt eller delvis utgang.

 

Mange har store bruk og trenger mye grovfôr. En tidlig vekststart om våren gir tidligere førsteslått, og en bra 2. slått. Gjødsling så snart det er lagelig for kjøring om våren, og umiddelbart etter førsteslått, bidrar til at plantene tærer mindre på opplagsnæringa. Plantene kommer raskere i gang, gir større avling og utvikler ei kraftigere rot. Det legger igjen grunnlag for god overvintring i neste omgang.

 

Praktiske erfaringer

I forrige uke ble det kjørt ut åtingskalk eller sand på forholdsvis store arealer i Målselv og Bardu. Blant annet har Øystein Iselvmo på Rundhaug (bilde) fått åtet ca 50 daa åker som var gjort klart i høst, for gjenlegg i vår. I tillegg har han åtet ei eng. Snødybden på åtingstidspunktet var ca 1,40 m. Til åtingsarbeidet benyttes traktor med sentrifugalspreder eller kalkvogn, eventuelt skuter med små spredere på mindre arealer. Snøens beskaffenhet varierer utover våren. Den ene dagen flyter traktoren greit, den neste er det ikke kjørbart. Så snur det igjen. Ved å ta seg en tur på snøen til fots – får man en fornemmelse av bæreevnen. Noen har også kjørt et spor med en lettere traktor med gode dekk, eventuelt tvilling – før traktor med spreder/vogn blir kjørt utpå i samme spor. Etter snøens beskaffenhet, hjulutstyr og last, flyter traktoren godt på snøen, og synker ikke mer enn ca 30-40 cm ned i snøen.

 

Mengder

Bruker du åtekalk (grovmalt kalkstein med gråfarge), beregner du 40-50 kg pr daa. Med sand og kalkvogn er det vanskelig å komme under 150 kg/daa. Sand er et veldig effektivt åtingsmiddel på grunn av den mørke fargen, og har du ordnet deg med tørr sand uten stein, kan en gammel sentrifugalspreder brukes til formålet. 30-40 kg/daa vil ha meget god effekt på avtininga.

 

Er vi uheldig og får netter med frost utover i mai, går avtininga svært sent. Om snøen er åtet, får sola lettere tak – og solrike dager utnyttes til tining – sjøl om det fryser på om natta. Erfaringer viser at snøen tiner ei ukes tid raskere der det er åtet – enn der det ikke gjøres noen tiltak. Dette vil variere avhengig av snøens beskaffenhet, islag og været det enkelte år. Ei uke på våren kan være akkurat den uka som skal til for å få gjort våronna til rett tid. Mer ustabilt vær om våren de siste årene tilsier at det er viktig å benytte slike virkemidler for i hvert fall deler av arealet, for å få utnyttet vekstsesongen best mulig. Sola snur som kjent i juni – og ukene på forsommeren, for alle kulturvekster, er svært verdifulle.

 

Snøåting på Rundhaug i Målselv 18. april 2020. Snødybde på åtingstidspunktet 1,4 m. Foto Øystein Iselvmo.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.