Tilbygg til sauefjøs under oppføring. Tiltakshaver Svanhild Sandnes i Balsfjord kommune

23.11.2018 (Oppdatert: 23.11.2018) Roger Østvik

Byggestart januar 2018. Graving av byggetomt ble sluttført i januar av Nils Arne Johnsen. Målselv Bygg AS utførte plass støpte fundamenter i grunnen før Målselvkran AS kom og monterte betongelementer til gjødselkjeller. Betongelementene ble produsert på fabrikken til Element Nor AS. Med god planlegging på forhånd går montasjen uten problemer. Vi vil komme med oppdatering av framdriften på byggeplass.

Montering av veggelementer i gjødselkjeller. Foto: Svanhild Sandnes/Alexis DiasVeggelementer og betongsøyler/betongdragere som elementer på plass i gjødselkjeller. Foto: Svanhild Sandnes/Alexis Dias

Planleggingsfasen.
Svanhild Sandnes fikk utarbeidet et forprosjekt med enkle tegninger og kostnadsoverslag av Landbruk Nord, dette ga grunnlag for finansiering gjennom Innovasjon Norge. En kunne starte med detaljprosjektering av prosjektet der det ble valgt å utføre tilbygget med betongelementer i gjødselkjeller og isolerte betongelementer i overbygget. Detaljprosjekteringa ble gjennomført med tett samarbeid mellom Element Nord som leverer betongelementer til gjødselkjeller og yttervegger til husdyrrom og Norsk Landbruksrådgivning Nord Norge (Tidligere Landbruk Nord). Element Nor AS lagde produksjonstegninger til elementer, Norsk Landbruksrådgivning Nord Norge lagde arbeidstegninger til de som skulle utføre plass støpte konstruksjoner. Det ble heile tiden holdt en god dialog for å være sikker på at det var samsvar mellom produksjonstegninger i fabrikken og arbeidstegninger til byggeplass.

 


3D illustrasjonstegning av tilbygget, fra Norsk Landbruksrådgivning Nord Norge


Tilbygg til sau.
Tilbygget til sau med grunnflate 125m2 er en utvidelse av eksisterende husdyrrom, tilbygget har en kapasitet på ca. 100 vinterfÔra sau. Gjødselkjeller under husdyrrom med nedsenket pumpekum langs ene langvegg, golv i husdyrrom med plastrister fra Tema AS. Tilbygget er tilpasset eksisterende bygg med samme form og takfall, eksisterende bygg er bygd tidlig på 70 tallet.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.