Tilbygg til geitfjøs med utvendig renovering av eksisterende bygg

18.11.2020 (Oppdatert: 18.11.2020) Roger Østvik

Magnus Bergstad i Målselv kommune har utvidet geitfjøset sitt, og renovert eksisterende bygg utvendig. God dialog mellom tiltakshaver, planlegger og entreprenør har vært viktig.

Tilbygg geitfjøs til Magnus Bergstad på Storjorda i nedre Målselv. (Foto: Roger Østvik)

Byggestart var høsten 2018. Graving av byggetomt med fjellsprengning ble sluttført høsten 2018. Sprengningsarbeid inntil eksisterende gjødselkjeller ble foretatt med mindre salver for å unngå skade på eksisterende konstruksjon. Dette arbeidet ble utført av entreprenør.

Magnus Bergstad utførte plass-støpte fundamenter i grunnen før betongelementer til kjeller og hulldekker ble montert. Betongelementene ble produsert på fabrikken til Element Nor AS. Med god planlegging på forhånd foretok entreprenør montasjen uten problemer.

Trearbeider i tilbygg og eksisterende bygg ble utført som egeninnsats sammen med innleide snekkere. Yttervegger er av bindingsverk med takstoler over husdyrrom. Taktekking på eksisterende fjøs ble fjernet, og nytt sammenhengende taktekking på tilbygg og eksisterende fjøs ble lagt.

Innvendige arbeider i husdyrrom ble sluttført vinteren 2020, og skrapeanlegget var klart til montering i mars 2020. Montørene som skulle montere skrapeanlegget kunne ikke stille på grunn av Covid-19, derfor ble anlegget montert av tiltakshaver. Siste finish utvendig og innvendig skal utføres seint høsten 2020.

 

Veggelementer i kjeller med utsparring for dør og vinduer. (Foto: Roger Østvik)

 

Planleggingsfasen

Magnus Bergstad fikk utarbeidet et forprosjekt med enkle tegninger og kostnadsoverslag av Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge. Dette ga grunnlag for finansiering gjennom Innovasjon Norge. En kunne deretter starte med detaljprosjektering av prosjektet der det ble valgt å utføre kjeller i tilbygget med betongelementer i kjeller og isolerte bindingsverk i overbygget.

Detaljprosjekteringa ble gjennomført i tett samarbeid mellom Element Nord som leverer betongelementer, og NLR Nord Norge. Element Nor AS lagde produksjonstegninger til elementene (veggelementer og hulldekker), og NLR Nord Norge lagde arbeidstegninger til de som skulle utføre plass-støpte konstruksjoner. Det ble heile tiden holdt en god dialog for å være sikker på at det var samsvar mellom produksjonstegninger i fabrikken og arbeidstegninger til byggeplassen.

 

Typisk snitt gjennom kjeller/husdyrrom. (Tegning: Roger Østvik)

 

Tilbygg til geit

Tilbygget til geit med grunnflate 73 m2 er en utvidelse av eksisterende husdyrrom, og med tilbygget har husdyrrommet kapasitet på ca. 130 geiter. I tillegg er det et lite tilbygg som inneholder teknisk rom ved siden av inngangen. Det er kjeller under husdyrrommet for lager og verksted. Dekket mellom kjeller og husdyrrom er av betong med skrapeanlegg som skyver gjødsel til eksisterende gjødselkjeller, og det ligger strekkmetallrister over skrapeanlegget. Hulldekker med membrantetting over samt på støp av betong.  Skrapeanlegget er montert på betonggolv.

Tilbygget er tilpasset eksisterende bygg med samme form og takfall med yttervegger av isolert bindingsverk. Takstoler over nytt husdyrrom og sperretak over teknisk rom.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.