Nytt forsøk – Tidlig vårgjødsling i eng

13.05.2019 (Oppdatert: 13.05.2019) Marit Dyrhaug

Når skal gjødsla ut om våren? Langs kysten er våren som regel lang, snøen går tidlig og det grønnes fort, men veksten skyter ofte ikke fart før i slutten av mai. Tilgang på næring i startfasen er positivt for busking og avling. Vi tror at i mange tilfeller blir mineralgjødsla spredd for seint, særlig på gårdsbruk som bruker lite husdyrgjødsel. På gårdsbruk med mye husdyrgjødsel har vi ettervirkning av husdyrgjødsla også året etter, og husdyrgjødsla blir som regel spredd så snart det grønnes og det er kjørbart. I ett nytt forsøk vil vi se på om det er noe å vinne på være tidlig ute også med mineralgjødsla.

I NLR Nord Norge vil det bli anlagt 2 forsøk i år, ett på Mindland i Alstahaug kommune (hos Kyrre Pettersen) og ett i Hattfjelldal. Forsøket i Hattfjelldal vil bli anlagt nå i uke 19. Forsøkene anlegges i god 2.årseng som gjødsles med husdyrgjødsel som planlagt på gården. I tillegg gis det mineralgjødsel etter følgende plan:

Ledd Gjødsling
1 Kun husdyrgjødsel
2 Hele dosen av mineralgjødsel ved vekststart
3 Hele dosen av mineralgjødsel 2-3 uker etter vekststart
4 Ca halv dose N ved vekststart, resten 2-3 uker senere. Hel dose S ved siste tidspunkt.
5 Ca halv dose N og hel dose S ved vekststart, resten av N 2-3 uker senere.

På Mindland hadde vi vekststart ca 19.april. Dette var midt i påska, så første gjødsling ble utført 24.april. Nå har vi hatt en kuldeperiode siden 1.mai, delvis med nattefrost, og andre gjødsling planlegges utført 14.mai (20 dager etter første gjødsling). Halve forsøksfeltet skal forsøkshøstes allerede 3 uker etter siste gjødsling, mens resten av feltet høstes når gårdbrukeren tar sin 1.slått.

 

Markdag på Mindland

Vi planlegger å ta første høsting tirsdag 4.juni (med værforbehold), og da vil vi ha en kort markdag på feltet. Det skal bli interessant å se om tidlig gjødsling har gitt utslag på avlingene. Alle er hjertelig velkommen til å ta seg en Mindlandstur. Det går ferge fra Tjøtta kl 10:40 med retur ca 12:45, 14:35 eller 16:50. Mer detaljert annonsering vil komme etter hvert.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.