Jordprøvetaking Helgeland Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Mineralgjødsling

Kjøpe gjødsel nå eller utsette?

Gjødselprisene har økt kraftig i høst. Hvordan utvikler gjødselprisene seg i tiden framover og bør en kjøpe gjødsel nå eller utsette?
NLR Nord Norge
Kyr Foto Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Husdyrgjødselhandtering

Pæng i kummen

Med rekordhøye priser på mineralgjødsel vil husdyrgjødsel gi store kostnadsinnsparinger i gjødslingen.
NLR Nord Norge
Kyr på beite Foto Ingvild Melkersen
⋅ Gjødsling

Pilotprosjektet ‘Landbruk og vannforskriften’

Gjennom økt fokus på vannforskriften legges det opp til målrettet innsats for å bedre miljøtilstanden i landbrukspåvirkede vassdrag i prosjektet ‘Landbruk og vannforskriften’.
NLR Nord Norge
MG 0799 2
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Innstilling av sentrifugalspreder

Sentrifugalsprederen er et viktig redskap i arbeidet med tildeling av mineralgjødsel.