Galileo med 30 satellitter
Medlem
⋅ Grovfôr

Steget inn i presisjonslandbruket

Vi skal prøve å forklare hvilke muligheter man har for å entre presisjonslandbrukets verden.
Jordprøvetaking Helgeland Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Mineralgjødsling

Kjøpe gjødsel nå eller utsette?

Gjødselprisene har økt kraftig i høst. Hvordan utvikler gjødselprisene seg i tiden framover og bør en kjøpe gjødsel nå eller utsette?
NLR Nord Norge
Kyr Foto Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Husdyrgjødselhandtering

Pæng i kummen

Med rekordhøye priser på mineralgjødsel vil husdyrgjødsel gi store kostnadsinnsparinger i gjødslingen.
NLR Nord Norge
MG 0799 2
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Innstilling av sentrifugalspreder

Sentrifugalsprederen er et viktig redskap i arbeidet med tildeling av mineralgjødsel.