Jordbearbeding
Medlem
⋅ Jordarbeiding

Bør vi bruke plog, skålharv eller fres til fornying av eng?

Spørsmålet lar seg ikke besvare med et enkelt svar. Flere faktorer som arondering, jordtype og driftsform må vurderes i valget av jordarbeidingsmetode. Plogen vil fortsatt bli mye brukt i fornying av enga og den setter på mange måter standarden som andre metoder måles opp mot. Men også andre metoder kan gi et tilfredsstillende resultat – og kanskje til en lavere kostnad.
NLR Østafjells
Doff pumpetankvogn m Bomec nedfelling
Medlem
⋅ Gjødsling

Møkkhåndteringsutstyr med god N-utnytting

Vintertid er planleggingstid. Vurderer du med dagens gjødselpriser å investere i anna utrustning på bløtgjødselvogna eller slangeutstyret ditt for å øke nitrogenutnyttinga?
NLR Østafjells
Mekanisk ventilasjon foto atle lende
Medlem
⋅ Landbruksbygg

Sjekk av ventilasjon før vinteren

Før vinteren setter inn for fullt er det bra med en sjekk av det mekaniske ventilasjonsanlegget.
NLR Rogaland
Akerspoyte pa veg til vinterlagring
Medlem
⋅ Grashøsting

Slik gjer du redskapen klar for vinteren

Når sesongen er over har redskapene behov for litt «love and tenderness» før de parkeres for vinteren. Hva er viktig å huske på?
NLR Rogaland
GD Koyremonster bilde
⋅ Maskinteknikk

Spar jorda med rett køyremønster

Mange har tatt steget frå fôrhaustaren til totrinnshausting med slåmaskin og rundballepresse eller anna haustereiskap.
NLR Vest SA
1 2 3 4 5 6