Tegeskader

10.07.2019 (Oppdatert: 10.07.2019)

På markdagen i Valnesfjord forrige uke (27-2019) observerte vi en del tegeskader i gulrotåkeren. Skadegjører er håret engtege som er et problematisk skadedyr i grønnsaker. Håret engtege overvintrer som voksen tege utenfor dyrket mark og flyr inn i åkeren om våren. Skader på plantene oppstår når teger ødelegger vekstpunktet som kan hemme videre vekst og utvikling.

Fotograf: E. Fløistad (Plantevernleksikonet)

Den voksne tegen er ca. 5mm lang og har gråbrune forvinger. Den har et trekantet felt på ryggen som har svarte merker som kan ligne på en w. Oversiden er dekket av korte hår. Av grønnsaker er korsblomstrete vekster, gulrot, bete og potet utsatt, men håret engtege foretrekker mest kålrot og kål.

Tegene skader plantene med stikkende og sugende munndeler som de bruker for å suge plantesaft. Planter på frøblastadiet ødelegges fullstendig, mens planter med varige blad overlever, men hemmes i veksten. Når vekstpunket angripes, blir det bare små rester av de yngste bladene igjen og senere utvikler plantene mange bladfester som gir redusert avling og kvalitet.

Kjemisk bekjempelse av håret engtege kan være vanskelig fordi nye individer flyr stadig inn fra kantvegetasjonen. Utplantingsplanter tar mindre skade enn sådde vekster som f.eks. gulrot og kålrot. Værforholdene kan også hjelpe, kjølig vær og nedbør under oppspiring kan redusere skadene.

 

Bilde 2 Tegeskade i gulrot. Foto: Anne Marit Isachsen, NLR

 

Ved kjemisk bekjempelse bør utplantingsplanter sprøytes før utplanting (ved temperaturer > 15˚C) for å oppnå full virkning. Etter utplanting og når det er utviklet varige blad i sådde kulturer er det viktig å sprøyte med en gang det observeres angrep. Siden tegene er jordfargete kan de være vanskelig å observere.  De slipper seg også ned fra plantene når de forstyrres, det er derfor viktig å se nøye etter angrep, spesielt hvor feltene grenser mot skogen.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.