Ta vare på gammel eng

19.10.2020 (Oppdatert: 19.10.2020) Gustav A Karlsen

''Longterm gras'' er et forsøksopplegg som har pågått i tre vekstsesonger. Forsøket har god geografisk spredning. Målet med prosjektet er å finne rasjonelle metoder for å fornye gammel eng. Samtidig er det gjort kartlegging av artssammensetningen.

Foto: Gustav Karlsen

Konklusjonen er at det er langt fra opplagt at det lønner seg å fornye gammel eng.

En planmessig vedlikeholdskalking kan være et bedre tiltak enn omlegging, for på den måten å ivareta god jordkultur og opprettholde kulturplantene. Eng med mye lavt-voksende ugras av typene knebøyd revehale, tunrapp, krypsoleie, marikåpe og lignende, blir en annen sak. Her er potensialet for meravling stort ved omlegging.

 

 > Les mer Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.