Smittevern

15.02.2019 (Oppdatert: 15.02.2019) Lundbakk, Bodil

Forebygging, det viktigste tiltaket du kan gjøre på din gård

I Norge har vi en dyrehelse som er unik i verdenssammenheng. Denne dyrevelferden gir friske dyr, lavt medisinbruk, få smittsomme sykdommer, trygg mat og setter norsk matproduksjon i en særstilling når det gjelder kvalitet. Denne posisjonen må vi jobbe aktivt for å opprettholde. 1.juli 2018 trådte en ny forskrift om dyrehelse i kraft i Norge. Hensikten med de nye reglene er å bevare den unikt gode statusen i norske dyrehold. Friske dyr betyr mindre bruk av antibiotika og mindre smitte mellom dyr og mennesker. Mye ble videreført fra den gamle forskriften, men en del er nytt. Først og fremst blir dyreeier nå gitt et større ansvar for forebyggede helsearbeid, med krav til blant annet smittevernplan.

 

Smittevernplan

I følge § 8 i den nye dyrehelseforskriften skal dyreholdere i næringsretta dyrehold ha rutiner som sikrer godt smittevern. Disse rutinene skal beskrives i en skriftlig smittevernplan.

 

 1. Lag en skisse over dyre- og persontrafikken i ditt dyrehold som omfatter hele driftsopplegget

Tegn inn bygninger og alt som er relevant for din drift listet opp under

punkt 2.

 1. Lag en beskrivelse for hvordan:
 2. a) dyr tas inn og ut av dyreholdet, inkludert til og fra beite
 3. b) god dyrehelse sikres ved livdyrkjøp, inkludert mulighet for å oppstalle dyra separat
 4. c) melk og egg leveres
 5. d) mulig smitte fra egen og innleid arbeidskraft hindres
 6. e) persontrafikken inn og ut av dyreholdet foregår, med særlige krav til veterinærer og andre

som er tilknytta eller i mulig kontakt med andre dyrehold

 1. f) kadaver, gjødsel og avfall håndteres og hentes
 2. g) fôrhygiene, vanningsanlegg, strø, redskap og utstyr sikres
 3. h) desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig
 4. i) risikoen for å spre smitte ved krysstrafikk mellom dyr, mennesker og kjøretøy i nærheten

av tilholdsrom for dyr kan reduseres.

Dyreholderen skal sikre at alle som arbeider i dyreholdet, kjenner og følger smittevernplanen. Den skal oppdateres årlig og legges fram når Mattilsynet ber om det.

                                                                                                           (Kilde: KSL)

 

Følgende link gir deg de viktigste hjelpedokumentene knyttet til nye krav om smittevernplan

https://www.matmerk.no/no/ksl/ny-ksl-verktoey/husdyr

Skulle du likevel være usikker i utførelse og innhold er det bare å ta kontakt med din HMS-rådgiver så vil vi hjelpe deg.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.