Skjøtselsplan for Strøksnes i Sørfold kommune

30.01.2020 (Oppdatert: 26.02.2020) Anne Marit Isachsen

Utgangspunktet for denne skjøtselsplanen, var forespørselen fra Strøksnes grendelag ved Borghild Wingan om muligheten for å lage en plan for SMIL-midler bevilget via Sørfold kommune. Avtale ble inngått og befaring utført 28. juni 2018. Det ble definert følgende målsettinger for kulturlandskapet på Strøksnes: • Gjenåpning av kulturlandskapet • Vedlikehold av det gjenåpnede landskapet • Bekjempingsplan for fremmede arter (kjempespringfrø) • Rydde sti til badeplassen i Strøksneselva • Registrering og tiltaksplan for å etablere utsiktsflater langs FV 612

Effekten en kraftig traktor og beitepusser har på gammel eng. Kulturlandskapet gjenåpnes på areal som i dag ikke høstes til grovfôr. Foto: Anne Marit Isachsen


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.