Skjøtselsplan for Mikkelsnes, Øksnes kommune, Nordland

15.01.2020 (Oppdatert: 15.01.2020) Ragnhild Renna

Naturtypen naturbeitemark er vidt utbredt over hele Norge. Naturbeitemark inngår i den nye naturtype-betegnelsen semi-naturlig eng som er vurdert som sårbar (VU) i Norsk rødliste for naturtyper 2011. På oppdrag for Fylkesmannen i Nordland har NLR Nord Norge v/Ragnhild Renna i 2018 og -19 kartlagt og utarbeida en skjøtselsplan for naturbeitemarka på Mikkelsnes i Øksnes kommune.

Beitende sauer ønsker velkommen til naturbeitemarka på Mikkelsnes. Fotograf: Ragnhild Renna


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.