Skjøtselsplan for Asperodden-Mellomodden, kystlynghei, Herøy kommune, Nordland fylke

09.11.2020 (Oppdatert: 09.11.2020) Marit Dyrhaug

Utarbeidelse av skjøtselsplanen for Asperodden-Mellomodden kystlynghei i Herøy kommune er utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland. Skjøtselsplanen gir faglig funderte anbefalinger for skjøtsel av den trua naturtypen kystlynghei, og er i samsvar med handlingsplanen for Utvalgt naturtype kystlynghei. Den baserer seg på feltbefaring og intervjuer med beitebrukerne.

Oversikt over Asperodden, tatt fra sør mot nord. Midt i bildet ser vi den gamle slåttemarka. Foto: M. Dyrhaug

Rapportens to kapitler gir en kort beskrivelse av kystlynghei i Nord-Norge og generell info om skjøtsel. Deretter følger informasjon om Asperodden-Mellomodden. Denne delen er rettet mot den som skal utføre skjøtsel og forvaltningen, og omhandler naturgrunnlaget og dagens drift i området, en beskrivelse av konkrete restaurerings- og skjøtselstiltak innenfor lokaliteten, samt en detaljert områdebeskrivelse av lokaliteten og de verdifulle naturtypene som inngår i drifta. Den genererer i hovedsak informasjon rettet inn mot forvaltning, inkludert søkbare egenskaper for området i Miljødirektoratets naturbase.

 

> Les hele rapportenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.