Saueklipping og vaksinering

26.03.2020 (Oppdatert: 26.03.2020) Anne Kristiansen

Et av de første vårtegnene i sauefjøset er at fostertelleren og saueklipperen kommer rundt i fjøsene, etter hvert vil det også være tid for vaksinering. For lamtunge sauer er det en veldig stor påkjenning med mange flyttinger og ukjente ting som skjer. Hvert år er det dyr som ikke klarer denne påkjenningen. Hva kan vi gjøre for at denne påkjenningen skal bli minst mulig?

Tid for saueklipping. Foto: Anne Kristiansen

Det som kanskje er viktigst er å lage en god plan slik at sauene ikke blir utsatt for flere påkjenninger samtidig. La det gå minst to dager mellom klipping og vaksinering. Prøv å unngå å la sauene stå så tett sammen at de ikke har plass til å bevege seg under fostertelling og vaksinering. Det er ofte bedre for sauene at du holder dem fast for veterinæren enn at de står to i høyden. Har du gode drivganger kan du benytte disse. Tenk dyreflyt ved alle forflyttinger slik at det blir minst mulig stress.

I isolerte fjøs anbefales det å klippe 7-8 uker før lamming, mens det i uisolerte fjøs og utegang vil være viktigere å tilpasse klippingen etter utetemperaturen. Det kan derfor ofte lønne seg å vente noe lengre, men de bør ikke klippes nærmere enn 3 uker før lamming. Vaksineringen bør legges slik at flest mulig søyer blir vaksinert mellom 2-6 uker før lamming (Helsetjenesten for sau, Animalia).

Mange klippere stiller forholdsvis strenge krav i forhold til at dyrene ikke skal ha mat og vann før klipping. Uansett hva klipperen stiller krav om, er det du som dyreholder som har ansvar for dyrevelferden hos deg. Etter norske regler skal du aldri stenge av vannet, eller la sauene gå uten fôr i lang tid. Det vil allikevel være positivt at dyrene står uten fôr i 12 timer før klippestart slik at de ikke er helt full i vomma under klipping.

 

Her er anbefalingene fra Nortura klippeteam

  • Nortura klippeteam anbefaler at sauene ikke fôres ca 12 timer før klipping.
  • Ved fri tilgang på grovfôr bør fôret tas vekk ca 12 timer før klippestart.
  • Det er også en fordel å gi høy eller surfôr med en viss mengde tørrstoff ved siste mål før klipping.
  • Når sauen er klipt er det gunstig om den kan gå direkte til et måltid for å stresse ned. Vannet skal ikke stenges før klipping.
  • Lag et godt sirkulasjonssystem der sauen beveger seg selv fram mot klippeplassen.
  • Sørg for å behandle sauen skånsomt. Dersom klipperen er sliten, så spør om han ønsker en kaffekopp.
  • Nyklipte sauer fryser lett. Typiske tegn er at de krummer ryggen og klumper seg inntil hverandre.
  • Tilby nyklipte dyr ekstra fôr, og vurder tiltak som å strø med halm, skru ned ventilasjonen, lukke porter og vinduer o.l.

Kilde: Nortura.

 

På grunn av koronautbruddet vil det være problemer i forhold til utenlandske klippere som ikke kommer seg inn i landet, eller klippere som ikke tar sjansen på å reise nå. Lokale karantenebestemmelser i den enkelte kommune har ført til bekymring for at heller ikke norske klippere vil være tilgjengelige. Sau og Geit er i dialog med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet for å lage retningslinjer for å hindre smitte samtidig som sauene blir klipt. Sannsynligvis vil saueklipperne kunne reise rundt uten å havne i karantene etter lokale bestemmelser. Det vil uansett være stor mangel på norske klippere, og de som har mulighet og kunnskap til dette, bør vurdere å klippe selv i år.

 

For mer informasjon om temaet skrev Animalia en god artikkel om temaet i fjor https://www.animalia.no/no/Dyr/sau/aktuelt---sau/gode-rad-for-skansom-klipping-og-fornoyde-saueklippere/

Samt artikkel fra veterinær Hildegunn Mugås, på Hestavangen dyreklinikk i Voss

https://www.norsklandbruk.no/husdyr/advarer-mot-lang-faste-av-sauen-for-klipping/Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.