Reparasjon av skade på eng

13.05.2019 (Oppdatert: 13.05.2019) Gustav A Karlsen

Det er av stor betydning både for å opprettholde avlingsnivået og holde ugras under kontroll. En vellykket reparasjon avhenger av riktig utført arbeid. Her får du gode tips til å utføre arbeidet på.

God kontakt mellom frø og jord sikrer spiring. Foto: M. Höglind

Rask innsåing.

Sa snart jorda har blitt lagelig, er det viktig å komme i gang med en lett jordbearbeiding.  Ofte skyldes skaden på enga dårlig drenering. Da må dette rettes opp med grøftespyling eller andre tiltak. Ugraset etablerer seg imidlertid raskt, og særlig høymolefrø får god oppspiring der jorda ligger åpen med god tilgang på dagslys.

 

Jordbearbeiding

Det mest vanlige er å gjøre en grunn jordbearbeiding med rotorharv, og på den måten få en god og jevn overgang til områder som ikke er skadet. I dumper er det mest effektive å tilføre jord, og få en jevn helling slik at vannet ikke samles og plantedekket fryses ut.  

 

Valg av såfrø

I gammel eng, utvikles det ofte spiregifter som hemmer grasfrø i spiringen. Det er derfor viktig å foreta en jordbearbeiding som sikrer et såbed der planterester blir blandet med jord. Grasfrø er små, og spirer seint. I skada områder er det ofte en stor ugrasbank som lett tar over og kveler grasfrøet. Det er derfor hensiktsmessig å benytte korn eller raigras sammen med grasfrø når skadene skal repareres.

 

God kontakt

Det har liten effekt å så inn grasfrø på overflaten av skadede områder uten jordbearbeiding. Enkelte bønder har tilsatt grasfrø i husdyrgjødsel på gammel eng. Der husdyrgjødsla nedfelles har det gitt positive utslag, men der det er spredd med fanespreder er resultatene svært usikker. Årsaken til dette er at frøene ikke får jordkontakt, og dermed klarer ikke frøet å etablere seg. En vellykket reparasjon av skade på eng, betinger at det brukes årerrulle. Da sikres jordkontakt med frøet, og grunnlaget for etablering av et nytt plantedekke er sikra.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.