Regler ved bruk av traktor på vei

07.12.2018 (Oppdatert: 07.12.2018)

De lover og forskrifter som gjelder for bruk av traktor på offentlig vei kan være både vanskelige og forvirrende å sette seg inn i. Her følger en enkel oppsummering av de viktigste momentene for bruk av traktor på vei.

Foto: Øyvind R. Høyning

I dag må en person være 16 år for lovlig å kunne kjøre traktor på offentlig vei. I tillegg må fører inneha førerkort klasse T for traktor. Selv om en person har førerkort klasse T er det fortsatt ikke fritt fram for hvilke traktorer vedkommende kan kjøre. Vekt og hastighet på kjøretøyet spiller inn når loven skal si noe om hvem som kan kjøre hva langs veien. En person på 16 år som har kjørt opp til førerkort for traktor i år vil automatisk ikke kunne kjøre en traktor med konstruktiv hastighet over 40 km/t, samt at totalvekt på henger og traktor (evt. bare traktor) ikke må overstige 25 tonn. Denne hastighets- og vektbegrensningen frafaller ved fylte 21 år eller når vedkommende har hatt førerkortet sammenhengende i 2 år og er minimum 18 år. Har du kjørt opp til førerkort for klasse T før 2005, har du ingen begrensning på førerkortet. Dette markeres med kode 142 bak på førerkortet.

 

Kjøring av traktor med last langs veien

Traktoren er et allsidig redskap for en gårdbruker og blir ofte brukt til transport av fôr og andre gårdsartikler til og fra et gårdsbruk. Moderne traktorer er dessuten ofte brukt til massetransport og kan ofte være konkurransedyktige, målt opp mot lastebil. I den sammenheng er det lurt å sette seg inn i de lover og regler som gjelder for sikring av last.

 

Grunnprinsippene er nokså kjent; lasten skal være sikret 100 % av godsets totalvekt forover langsmed kjøretøyet, og 50 % av godsets vekt til siden og bakover. Videre beskriver Forskrift om bruk av kjøretøy at godset skal være sikret slik at det ikke utgjør en trussel for helse, eiendom eller miljø. Det vil i praksis si at lasten ikke skal virke forstyrrende for dine medtrafikanter slik at det kan skape farlige situasjoner. Lasten skal være plassert slik at det ikke påvirker traktorens kjøreegenskaper og lasten skal ikke ryke, støve eller fremkalle unødig støy. Dette er hjemlet i vegtrafikkloven og Forskrift om bruk av kjøretøy.

 

Kjøretøyforskriften beskriver også når gult roterende varsellys skal benyttes: «Motorvogn som under arbeid på veg nyttes i strid med bestemmelsene i trafikkreglene (jfr. vegtrafikkloven § 11), eller som nyttes på en slik måte at den kan være til særlig fare for annen trafikk, skal ha minst en varsellykt som gir blinkende gult lys til alle sider».

 

Videre sier kjøretøyforskriften at største tillate bredde på offentlig vei er 2,55 meter. Når skal da egentlig rotorblinken brukes? Forskriften er klar, men innholdet kan tolkes en del. Ofte ser vi at traktor og påmontert slåtteutstyr kommer med rotorblink. Er dette rett? Kravene for bruk av rotorblink inntrer ved at traktor og/eller redskap overstiger traktorens originalbredde. Traktor med påmontert tvillinghjul skal da bruke rotorblink. Ved kjøring med utstikkende last etter mørkets frembrudd skal utstikket markeres med lys eller refleks. Traktor som er bredere enn 3,0 meter skal ha følgebil med gult roterende varsellys. Forskriften sier at ved arbeid på vei hvor traktoren nyttes i strid med trafikkreglene eller at traktoren kan være til fare for andre, skal det benyttes rotorblink. Unødvendig bruk av rotorblink bør unngås.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.