Rapport om registrering kjempespringfrø i Sørfold kommune

31.01.2020 (Oppdatert: 26.02.2020) Anne Marit Isachsen

Registrering av kjempespringfrø (Impatiens glandulifera), innlegging av data i artsobservasjoner og utarbeiding av rapport er utført av Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge på oppdrag fra Sørfold kommune. Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland støtter prosjektet med økonomiske midler.

Store forekomster av kjempespringfrø som har vokset ut av hager og forvillet seg i utmark/tidligere dyrkamark i fuktige dalsøkk. Foto: Anne Marit Isachsen

Registreringen er utført i hele kommunen langs vei, både statlige, fylkes- og kommunale veier. Arbeidet er utført i perioden 9.-29. august da planten var i full blomst og strekningsveksten var god slik at det var greit å få øye på de karakteristiske lyserøde blomstene.

Ansvarlig for arbeidet har vært landbruksrådgiver Anne Marit Isachsen. Under befaringene har vi leid inn en dyktig sjåfør. Kommunen hadde informert innbyggerne på forhånd ved å legge ut informasjon på kommunens hjemmeside og på Facebook om at prosjektet skulle starte opp. Tilsammen 12 personer tok kontakt pr sms til undertegnede om at de hadde planten i sitt nærområde. Det var også omtalt i Avisa Nordland at kjempespringfrø skulle kartlegges i Sørfold. God informasjon og kommunikasjon på forhånd var svært greit å ha på plass før vi startet opp. Da kom det ikke som noen overraskelse på de som har forekomster av kjempespringfrø at de kunne vente seg besøk.

 

Les hele rapporten herFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.