Direktehosting
⋅ Grovfôr

Silofôr er silofôr..?

Om du bestemmer deg for å betra grovfôrkvaliteten din, auka avlinga di, eller redusera kostnaden med grovfôrproduksjonen din, så må du starta med å kartleggja kva du oppnår akkurat no.
NLR Vest SA
Nofence storfe
⋅ Beite

Nøgde med Nofence

Kva er erfaringane til dei som har tatt beitesystemet i bruk? NLR Vest har snakka med tre brukarar for å lære meir om Nofence og praktisk bruk og erfaringar.
NLR Vest SA
IMG 8275
⋅ Dyrkingsråd

Grasvettregel nr.5

Unngå unødig køyring. Køyr med korrekt avstand, og reduser køyringa på vendeteigane.
NLR
IMG 8275
⋅ Grovfôr

Grasvettregel 5

Unngå unødig køyring. Køyr med korrekt avstand, og reduser køyringa på vendeteigane.
NLR
IMG 0308
⋅ Dyrkingsråd

Grasvettregel 1

Ha en oppdatert gjødslings- og kalkingsplan! Er det behov for å kalke, spre kalk!
NLR
N Silo overste hylle
⋅ Grovfôr

Ensileringspumpe fra Hardanger

På Hellestveit Gard driver Helen Hellestveit og Tor Bruland med sau og i tillegg lager Tor ensileringspumper for salg.
NLR Vest SA
Galileo med 30 satellitter
Medlem
⋅ Grovfôr

Steget inn i presisjonslandbruket

Vi skal prøve å forklare hvilke muligheter man har for å entre presisjonslandbrukets verden.
Bruk av satelitt
Medlem
⋅ Gjødsling

Bruk av satellittbilder ved tidlig gjødsling til bygg

Å bruke satellittbilder som viser variasjonen i biomassen i åkeren er et nyttig verktøy for å lage en tildelingsfil for variabel tildeling av gjødsel
NLR Trøndelag SA
Kjorespor 2
Medlem
⋅ Presisjonslandbruk

NLR hjelper deg å legge kjørespor

Hva er det beste kjøremønsteret? Og hvor bør eventuelle faste kjørespor legges? Kombinasjonen av din egen kunnskap, våre råd og et kraftig dataprogram kan gi nyttige resultater.
NLR Trøndelag SA
NLR
1 2 3