KS 020418 settepotet Fonn Holand til lysgroing
Medlem
⋅ Potet

Settepotettilgangen for vekstsesongen 2022

Settepotetforretningene melder om gode avlinger i år, men noen partier med mye virus fører til at det blir manko på noen sorter.
NLR Nord Norge
KS 110919 Vekstavsl Dag 2 etter sproyting Malselv DIN
Medlem
⋅ Potet

Potetproduksjonen står uten plantevernmidler for vekstavslutning fra neste vekstsesong

EU-kommisjonen besluttet 12. oktober 2018 å ikke fornye godkjenning av diquat, virkestoffet i svimiddelet Reglone. Det innebar sluttsalg 4. mai 2019, og siste bruksdato er 4. februar 2020 – det vil si inneværende vekstsesong. Gjennom EØS-avtalen har Norge implementert EUs regelverk for plantevernmidler, og dermed gjelder vedtaket også i Norge.
NLR Nord Norge
KS 070819 Juno
Medlem
⋅ Potet

Nye og gamle potetsorter egna for dyrking i Nord-Norge

Det tas inn nye potetsorter fra utlandet til Norge hvert år. Graminor har jevnlig kontakt med foredlingsselskaper i Europa, spesielt Danmark, Tyskland, Frankrike og Nederland, og lovende sorter tas inn til landet som meristemplanter på rør. Etter noen år med testing og oppformering, blir de tilgjengelig som sertifisert settepotet hos Norgro og Strand Unikorn. Det har vært mye leiting, men sjelden funn. Derfor er markedet dominert av sorter som har vært med i mange år.
NLR Nord Norge
KS 120905 lenticeller potet
Medlem
⋅ Potet

Hvor lenge tåler poteten å stå under vann

På grunn av svært mye nedbør de siste dagene, spesielt i Nordland fylke, står mye potet under vann eller i vassmetta jord. Hvor mye tåler poteten, før det går ut over kvaliteten og lagringsevnen?
NLR Nord Norge