Groen skal i løpet av lysgroingsperioden utvikle groer på 5-10 mm, være mørk i fargen (grønn/blå/lilla), seig og sterk. De skal ikke falle av ved setting. Groer som faller av, forsinker vekst og utvikling mer enn om poteten ikke var grodd på forhånd. Forsøk viser at avlingspotensialet blir litt lavere med lysgrodde enn ugrodde poteter, på grunn av tidligere vekstavslutning. Samtidig oppnås en høyere avling ved framskutt høstetid, når potetene er lysgrodd. Det åpner for tidligere høstetid blant annet når store arealer skal høstes, eller for å oppnå høyest mulig avling før angrep av tørråte, i økologisk potetproduksjon.

Metode

Spiretrege sorter (eks Mandel og Asterix) trenger minst 300 døgngrader (dg), gjerne inkludert vekking: 18-20 °C i ei uke.

> Lysgrodd solist. Foto: Kristin Sørensen

Kan under vekkinga stå mørkt. Tidligpotet (unntatt Juno som lett gror over seg) kan med fordel legges opp samtidig med de spiretreige sortene, siden disse blir satt først. Spirevillige sorter (eks Gulløye, Van Gogh) trenger ca 250 dg.

  • · Potetene legges i tynne lag, i 2-3 sjikt, i grokasser som slipper inn mye lys. I sekker henger knollene 3-5 knoller i bredden. Det kan gi for lite lys til de innerste knollene (smale sekker er en fordel)
  • · Temperatur under lysgroing: 8-12 °C. Ideelt sett bør ikke temperaturen variere for mye i løpet av døgnet.
  • · Luftfuktighet: høg, opp mot Rh 85-90 %. Unngå kondensering eller uttørking av knollene. Lysgroing ved lav temperatur over mange uker gir seige groer (mindre sykdomspress og mindre ånding og uttørking), og det er enklere å holde riktig luftfuktighet.
  • · Belysning: minst 100 lux, i minst 8-12 timer pr døgn.
  • · Dersom settepotetene beises før lysgroing, sørg for god opptørking umiddelbart etterpå.

> Lysgroing mandel. Foto: Kristin Sørensen

> Lysgroing i stativ. Foto: Kristin Sørensen

Lyskilde til lysgroing kan være glødelampe, lysstoffrør eller LED-lys. NIBIO Holt i Tromsø har gjort forsøk med mørkerødt lys som har vist den beste hemmende effekten mot for lange groer, men anbefalinger om minimumskrav for LED-lysstyrke er ikke avklart pr i dag.

Eksempel på beregning av tidsbehov for lysgroing

Ant døgn potetene må ligge til lysgroing for å oppnå 300 dg:

300 dg / (12 °C – 4 °C) = 38 dager

Basistemperatur for utregning av døgngrader (dg) er 4 °C, fordi poteten ligger i dvale når temperaturen er under ca 4 °C.

Dersom settepoteten skal være klar til setting sist i mai, bør lysgroinga starte i midten av april. Uansett bør poteten lysgros i minimum 5 helst 6 uker. Erfaringsmessig viser det seg at groen trenger det for å bli sterk nok slik at den ikke faller av ved håndtering. Lang lysgroingsperiode ved lav temperatur er bedre enn kort periode ved høy temperatur.

Dersom lysgroinga skjer ved en temperatur høyere enn jordtemperaturen ved setting, bør potetene akklimatiseres før setting.

> Danmark 2013. Produsenter fra Troms på fagtur i tidligpotetproduksjon. Lysgroing av Solist. Foto: Kristin Sørensen


Kilde:

- Jørgen Mølmann, NIBIO Holt i Tromsø; muntlig meddelelse om LED-lys

- Dansk Landbrukgsrådgivning; forspiring, forvarmning og lægning af forspirede kartofler

- Ny lysgroingsmetode. Nopoteten nr 21, februar 1997, Hveem forsøksgard

- Röbäcksdalen Meddelar, nr 9/1986. Förgroning av potatis under olika lång tid, temperatur och ljus, samt olika behandling vid sätning. Norra Sverige. Ingemar Nilsson