Potetblomst2 Camilla Bye
Medlem
⋅ Potet

Potetsetting

Godt stell og vedlikehold av potetsetteren er en forutsetning for en effektiv våronn.
NLR Øst
20180830 101022
Medlem
⋅ Potet

Serenade ASO ved setting ga bedre skallkvalitet og mindre solanin

Gjennomsnittet av til sammen 147 forsøksfelt i perioden 2018-2022 i Nederland, viste positive effekter ved påføring av biostimulanten Serenade ASO (Bayer), i drillen ved setting. Middelet hjelper plantene å ta opp næring, spesielt kalsium og jern. Også motstandsdyktighet mot skadegjørere, og reduksjon av solanin er spennende resultater av forsøkene.
NLR Øst
Forsok med ugrasmidler i tidligpotet
Medlem
⋅ Potet

Ugrasbekjemping i potet

Ugras i potetåkeren reduserer potetavlinga fordi det blir konkurranse om vann, næring og plass. Allerede høsten før potetåret bør man sørge for at kveke og annet rotugras er under kontroll.
NLR Agder
Foto: Kristin Sørensen, NLR
Medlem
⋅ Potet

Få fortgang på snøtininga med ny åtekalk fra Franzefoss

Agri Åte er navnet på den nye, kullsvarte snøåtekalken som produseres av Franzefoss i Ballangen. Kalken kom på markedet i 2021, og denne våren tester NLR Nord Norge virkningen av ulike mengder i forsøk på snø i Målselv.
NLR Nord Norge
Settepotet
⋅ Potet

Husdyrgjødsel til potet

«Husdyrgjødsel kan brukes til potet, med noen forbehold. Tidligpotet trenger næringa så raskt at mineralgjødsel er bedre egnet, men seine potetsorter gjør seg godt nytte av mer langsomtvirkende næring i husdyrgjødsel. For å sikre en nøyaktig og balansert næringstilførsel anbefaler vi likevel kun moderate mengder husdyrgjødsel og alltid kombinere med mineralgjødsel.
NLR Agder
Utlopere pa ung plante
Medlem
⋅ Potet

Effekter av variabel gjødsling i potet ved spiring

I dette prosjektet ønsket vi å få svar på om variabel gjødsling ved spiring ville påvirke knollansettet (både mengde og tidspunkt), og hvordan jamnheten i åkeren ville være ved høsting. Vi ser at vi har hatt mindre økt avlingsrespons på høyeste gjødsling på den beste jorda, noe som taler for at en variabel gjødsling basert på f.eks. satellittkart kan jamne ut avlings-mengden.
NLR Viken
Satelittmalinger Bilde 2
Medlem
⋅ Potet

Variabel gjødsling i potet basert på satellittmålinger -21

Satellittbilder fra potetåkeren i tidspunkt fra tidligst radlukking og frem til blomstring gir et representativt bilde av åkeren. Satellittbilder fra tidligere potetår kan brukes til å planlegge gjødsling. Det er alltid viktig å gjøre visuell bedømmelse av vekstforholdene i tillegg til analyser og satellittbilder, særlig dersom det brukes satellittbilder fra tidligere år.
NLR Viken
Husdyrgjodselspreding EHS
⋅ Etablering

Beste praksis ved bruk av organisk gjødsel

I en tid hvor andre innsatsfaktorer er blitt vesentlig dyrere er det viktig å utnytte husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel på en best mulig måte, både økonomisk, agronomisk og i forhold til klimagassutslipp.
NLR Agder
20230419 191351
Medlem
⋅ Potet

Klimaavtrykk i potetproduksjon

Potet er en viktig matvare nasjonalt og globalt, med mange bearbeidede produkter og tilnærmet ingen matsvinn fra produksjonslinjen. Den bidrar svært lite til de samlede utslippene, som vi skal vise her.
NLR Øst
1 2 3 ... 13