IMG 1164
⋅ Plantevern

Rovtege mot mellus i tomat

Forebyggende utsett av rovtegen Macrolophus pygmaeus etter planting bidrar til at det blir lettere å holde eventuell angrep av mellus under kontroll i tomat senere i sesongen.
NLR Viken Veksthusrådgivning
20200903 potetaker Mysen
Medlem
⋅ Skadedyr

Utprøving av Attracap mot kjølmark i potet 2019-2022

En modifisert utgave av granulatet Attracap med norsk soppisolat viste i 2020 bedre effekt, opp mot 27 % reduksjon av kjølmarkskade, enn den originale ATTRACAP® som ga gjennomsnittlig 6 % skadereduksjon, under norske forhold. Resultatene fra 2021 viste samme tendens som i 2020. Prosjektet er ferdig i år og rapporten vil bli publisert når den er ferdig.
NLR Øst
3 Gammelt tre med bare vannris Foto Volkmar Timmermann NIBIO 20100622 TIV 0041 2
⋅ Sjukdommer

Askeskuddsjuke, en trussel mot asketrærne

Hvor kommer sykdommen fra, hva forårsaker denne sykdommen, og er det noe man kan gjøre for å begrense den?
NLR Vest SA
Harvedemo Inga Holt
Medlem
⋅ Jord

Miljøkrav i landbruket. Noe nytt og noe godt kjent.

I miljøkravene, som skal gjelde fra 2023, er det noe gammelt nytt, noe helt nytt, og noe som er gjeninnført. Miljøkravet som skaper mest diskusjon er den såkalte 60/40-regelen.
NLR Øst
Siv i beite
⋅ Ugras

Tyn lyssivet no!

Tips for å bekjempe siv også i vinterhalvåret.
NLR Nordvest
Brakking DAE
⋅ Grovfôr

Kjemisk brakking av eng

Er det nyttig å blande «Roundup» med andre ugrasmiddel?
NLR Vest SA
LNA lyssiv
⋅ Ugras

Ugrassprøyting om høsten

Det var vært en utfordrende sesong slåttemessig, men høymole, vassarve, lyssiv og anna ugras liker det vått og kaldt og har økt i omfang også denne sommeren
NLR Vest SA
20220513 095637
⋅ Plantevern

Bladskimmel i Impatiens

I 2008 ble bladskimmel påvist i Impatiens walleriana for første gang i Norge. Den aggressive soppsykdommen førte til at mange kuttet ut denne produksjonen i de påfølgende årene og at andre alternative planteslag ble valgt til planting på kirkegårder og i offentlige anlegg for å unngå problemet.
NLR Viken Veksthusrådgivning
Brakking halvlykka
Medlem
⋅ Grovfôr

Vårbrakking av eng

Trøndelag har stor variasjon når det gjelder hvor langt våren har kommet, så det er veldig viktig at hver enkelt vurderer sprøytetidspunktet og ikke sprøyter for tidlig.
Vi gir deg oversikten over avstandskrav til vanlig midler i korndyrkinga. Foto: Morten Livengen
Medlem
⋅ Plantevernjournal

Avstandskrav til vann

Avstandskrav skal dokumenteres - ha oversikt i planlegginga.
NLR Viken
1 2 3 ... 8