Biogass foto Sparebank1 SMN 1
Medlem
⋅ Veivalgsrådgiving

Odelstakst

Hva er egentlig odelstakst? Advokatene svarer.
NLR Trøndelag SA
Kyr og gard
⋅ Økonomi

Taksering av landbrukseiendommer

Har du behov for en verdivurdering av din landbrukseiendom? NLR Nord Norge kan nå tilby verdivurdering av landbrukseiendommer i hele Nord-Norge.
NLR Nord Norge
Byggherre
Medlem
⋅ Landbruksbygg

Investeringsvalg ved landbruksbygg

Dette er første del av en artikkelserie som er et samarbeid mellom økonomi- og bygningsrådgiverne i NLR Nord-Norge. Denne delen omtaler fasen fra idéen oppstår til det eventuelt er klart for byggestart.
NLR Nord Norge