Taksering/erstatningsberegning

Verdivurdering av landbrukseiendommer innebærer verdsetting av landbrukseiendommer innenfor ulike formål, enten det gjelder eierskifte i familien, salg, lån, refinansiering mm. Vi setter verdien i henhold til gjeldende lovverk og rundskriv.

Ønsker du en verdivurdering av din gård? Kontakt en av oss:

Arnulf Hole

Balsfjord

477 14 043

arnulf.hole@nlr.no

Arnulf

Bodil Lundbakk

Valnesfjord

457 44 821

bodil.lundbakk@nlr.no

Bodil