MG 7529
⋅ Grovfôr

Grovfôr og valg av vekster

Det er ikke uvesentlig hvilke vekster vi velger som såvare når vi skal sette sammen grovfôrmenyen.
NLR Nord Norge
Ulike driftsmater
⋅ Økologisk

Ulike driftsmåter i eng - resultater 3. engår (2005)

I et samarbeidsprosjekt i regi av Forsøksringene i Nordland (FIN), pågår det et forsøk der en skal sammenligne økologisk, ekstensivt og intensivt driftsopplegg i eng i Nordland. I tillegg til avlingsregistreringer foretar vi også beregninger av nitrogen-fikseringen på de tre ulike gjødslingsnivåene.
NLR Nord Norge
Eng
⋅ Gjødsling

Liten avlingsforskjell mellom ekstensivt og intensivt drevet eng

I et samarbeidsprosjekt i regi av Forsøksringene i Nordland (FIN), er det utført et forsøk med sammenligning av økologisk, ekstensivt og intensivt driftsopplegg i eng i Nordland. I tillegg til avlingsregistreringer er det gjort beregninger av nitrogenfikseringen på de tre ulike gjødslingsnivåene.
NLR Nord Norge
Ull Foto Kirsty Mc Kinnon Norsk senter for okologisk landbruk2
⋅ Gjødsling

Ull som gjødsel

I saueklippinga er det alltid ull som må sorteres vekk og som blir et avfall. Flere sauebønder prøver ull som dekkemateriale i for eksempel grønnsaker. Det er kanskje begrensa behov for dekkemateriale.
NLR Nord Norge