Forsøksfelt i Vesterålen Foto Ragnhild Renna
⋅ Gjødsling

Hvor mye nitrogen kan kløveren fiksere i nord?

Et gammelt engforsøk er med å belyse at det ligger et potensial også i nord når det gjelder å hente inn nitrogen fra engbelgvekster. Vi bør vel bli flinkere til å utnytte kløveren?
NLR Nord Norge
Bureisingsbruket Tronheim ved Soloyvannet Foto Anne Marit Isachsen
⋅ Grovfôr

Økologisk mangesysleri ved Soløyvannet i Bodø

Gården Tronheim ligger 10 km fra Bodø sentrum og bonden Øyvind Tilrem ønsker å satse på alle gårdens ressurser for å få et levebrød til seg og familien.
NLR Nord Norge
Hoymole fra gamle planter i ny eng Foto Ragnhild Renna
⋅ Økologisk

Rotlausveka

Rotlausuka er uka da rota skal sitte løsere i jorda.
NLR Nord Norge
MG 7529
⋅ Grovfôr

Grovfôr og valg av vekster

Det er ikke uvesentlig hvilke vekster vi velger som såvare når vi skal sette sammen grovfôrmenyen.
NLR Nord Norge
Gress Foto Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Økologisk

Ulike driftsmåter i eng – resultater 1. engår (2003)

I det første engåret viser resultatet av denne forsøksserien i gjennomsnitt ca. 25 % mindre avling på økologisk drevet eng i forhold til intensivt gjødsla eng på god kulturjord.
NLR Nord Norge
Gress Foto Ingvild Melkersen
⋅ Gjødsling

Ulike driftsmåter i eng - resultater 3. engår (2005)

I et samarbeidsprosjekt i regi av Forsøksringene i Nordland (FIN), er det utført et forsøk med sammenligning av økologisk, ekstensivt og intensivt driftsopplegg i eng i Nordland. I tillegg til avlingsregistreringer er det gjort beregninger av nitrogenfikseringen på de tre ulike gjødslingsnivåene.
NLR Nord Norge
Gress Foto Ingvild Melkersen
⋅ Gjødsling

Ulike driftsmåter i eng - resultater 2. engår (2004)

I et samarbeidsprosjekt i regi av Forsøksringene i Nordland (FIN), er det starta opp et forsøk der en skal sammenligne økologisk, ekstensiv og intensiv driftsopplegg i eng i Nordland.
Gress Foto Ingvild Melkersen
⋅ Gjødsling

Ulike driftsmåter i eng - resultater 4. engår (2006)

I et samarbeidsprosjekt i regi av Forsøksringene i Nordland (FIN), er det utført et forsøk med sammenligning av økologisk, ekstensivt og intensivt driftsopplegg i eng i Nordland. I tillegg til avlingsregistreringer er det gjort beregninger av nitrogenfikseringen på de tre ulike gjødslingsnivåene.
NLR Nord Norge
Ull Foto Kirsty Mc Kinnon Norsk senter for okologisk landbruk2
Medlem
⋅ Gjødsling

Ull som gjødsel

I saueklippinga er det alltid ull som må sorteres vekk og som blir et avfall. Flere sauebønder prøver ull som dekkemateriale i for eksempel grønnsaker. Det er kanskje begrensa behov for dekkemateriale.
NLR Nord Norge