Økologisk potetdyrking

28.06.2010 (Oppdatert: 06.03.2017) Atle Horn

Prosjektet "Utvikling av økologisk potetproduksjon i Nordland" under ledelse av Knut Alsaker, har sett på avlingstall fra 1999 og 2000.

Prosjektet ”Utvikling av økologisk potetproduksjon i Nordland” har nå pågått i 1,5 år.
Vi begynner å få resultater og produsentene begynner å lære seg de ulike teknikkene. Det er gjennomført flere sortsforsøk. Resultatene er veldig variable og viser at man kan oppnå store avlinger i økologisk potetproduksjon. Samtidig viser de også at man kan få lave avlinger hvis man ikke lykkes med alle sidene i produksjonen.

Det er mange ting som kan gå galt og næringsforsyningen er kanskje det som har størst betydning og som i enkelte år vil bli vanskelig p.g.a værmesssige forhold. Ugras kan også være et problem hvis man ikke klarer teknikkene. Tørråte ser så langt ikke ut til å være noe problem. Det er vært lite tørråte å se i de ulike feltene. 


Tabell 1. Potetsorter i økologisk dyrking. 3 felt i Nordland i 1999 og 2000

Sort

Totalavling

Salgbar avling

% salgbar

 

Kg/daa

Rel

Kg/daa

Rel

      avling

Troll

2488

100

1877

100

75,4

Peik

2355

95

1405

75

59,7

Asterix

2834

114

1658

88

58,5

N84-4-22

2521

101

1715

91

68,0


Tallmaterialet er for lite for å trekke sikre konklusjoner når det gjelder sorter og avlingsnivå. Troll er fortsatt en høyst aktuell sort. Det gode sorteringsutbytte er en styrke for sorten som gjør den aktuell selv om totalavlinga ikke alltid er den beste. 'Asterix' er en variable sort. Totalavlinga er bra, men dårlig sorteringsutbytte gir lav salgbar avling. Sorten er variabel og gir bra resultater i enkelte felt.

'Oleva' har vært med i flere felt i Nordland i 2000 og har gitt 32% større salgbar avling enn 'Troll'. Sorten er interessant å bør prøves mer. Sorten har vist et stort avlingspotensiale også i felt på Østlandet. 'Oleva' har liten plass i markedet i Nordland i dag og bør derfor prøves i markedet også.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.