ØKOLOGISK landbruk – en landbrukspraksis med mange fordeler

12.04.2019 (Oppdatert: 12.04.2019) Barre Daqane Ibrahim

Etterspørselen etter økologisk mat i det norske markedet øker. Det er flere grunner bak denne trenden. Her er noen mulige årsaker.

Foto: Debio

Ifølge en ny rapport skrevet av Landbruksdirektoratet, har etterspørselen etter økologisk mat i det norske markedet økt betydelig i fjor sammenlignet med 2017. Det innebærer behovet for å øke tilbudet av økologiske produkter, og at vi bør fokusere mer på økologisk landbruk for å dekke etterspørselen. Hvis ikke norske bønder leverer økologiske produkter øker importen av melk og kjøtt.

 

" Produksjon av økologiske jordbruksvarer gikk stort sett opp i 2018 … Salget av økologiske matvarer gjennom dagligvarehandelen økte med rundt 8 prosent "


Mer bruk av lokale ressurser
I økologisk landbruk bruker bonden organisk og naturlig gjødsel i sted for mineralgjødsel. Eksempler på organisk gjødsel er kompost, halm, husdyrgjødsel, plantestoff på åkeren som etter noen tid omdannes til jord (grønngjødsling), og nitrogenfikserende erteplanter (f.eks. belgvekster). Disse er naturlige fornybare ressurser som krever mindre energi til produksjon og frakt.


Økologisk landbruk og miljøet
Gjødsling av jorda med organisk gjødsel, og skadedyrbekjempelse gjennom biologiske metoder, gjør at noen mener økologisk landbruk er mer miljøvennlig enn det konvensjonelle.


Landbruksproduksjonen er komplisert. Dersom man tilfører mer gjødsel enn avlingen kan ta unna, fører det til forurensing av vassdrag og utslipp av klimagasser. Unødig bruk av mineralgjødsel fører til økt utslipp av klimagasser. Det er viktig at vi tar vare på jorda og dyrene for generasjonene som kommer etter oss.


Økologisk landbruk og markedet
Økologisk landbruk ligner de naturlige økosystemene som regulerer seg selv. Dette gjør at mange mener det er mer bærekraftig enn konvensjonelt landbruk. Dette er en av årsakene til at mange kunder etterspør økologiske produkter.

 

Hvis du er interessert i å drive økologisk, kan du ta kontakt med din nærmeste NLR-rådgiver. Gjennom et Økologisk Førsteråd (ØFR), kan vi hjelpe deg med å se på muligheter og utfordringer på din gård. Dette er gratis og helt uforpliktende for deg.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.