Møte med hest langs vei og i utmark

26.03.2020 (Oppdatert: 26.03.2020) Ida Jeanette Pedersen

De siste årene er hest blitt mer og mer populært for mennesker i alle aldre. Ikke alle har tilgang på tilrettelagte treningsarenaer. Derfor er hest i møte med trafikken helt vanlig. Samtidig opplever hestefolket større og større irritasjon fra sjåfører og folk langs veiene hvor hest ferdes. Dessverre kan dette føre til at ulykker lettere skjer.

Fotograf: Ida Jeanette Pedersen

Som sjåfør har du garantert kjent på den irriterende følelsen i møte med hest etter veien.
Man bør nå rette søkelys på viktigheten rundt hest og HMS.

Hest har ingenting etter veien å gjøre ….

For mange har den hesten du møter en svært stor betydning. Det å drive med hest har dokumentert helsefremmede effekter. Hesten blir brukt til psykoterapi, terapiridning, rehabilitering, sportsridning (som hovedsakelig blir brukt for å bedre sosiale ferdigheter) og rekreasjonsterapi. Hesten blir også brukt som virkemiddel for personlig utvikling, bedring av skoleferdigheter og en rekke flere helsefremmede faktorer.

For noen er hesten en hobby, en bestevenn, et familiemedlem, mens den for andre i tillegg er arbeidshjelp. Derfor må man samarbeide og lære å respektere hverandre når man møtes etter veien eller til skogs.

Hest har like stor rett til å ferdes langs offentlige veier som alle andre kjøretøy. Dette er forankret i § 4. (Ferdsel med motorvogn og hestekjøretøy.) i lov om friluftslivet (Friluftsloven).
I tillegg får man ferdes på alle veier som fører til utmark, h
vis ferdselen kan skje uten å passere gjennom gårdsplass eller over hustomt eller uten på annen måte å være til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for eier eller bruker (§ 3 a. (Ferdsel på vei eller sti i innmark)), med andre ord ved å være hensynsfull.

Det vil si at hestene har retten på sin side, og sjåfører av annet motorisert kjøretøy må forholde seg til det.

Samtidig som loven sier sitt, bør en kunne forvente at sjåfører og andre i generelt møte med hest, opptrer mer fornuftig enn hesten selv. Hesten er et fluktdyr, det vil si at når den blir skremt, vil dens første naturlige reaksjon være flukt. Da er det ikke enkelt for den som styrer hesten å alltid ha kontroll. Den veier jo tross alt rundt 500 kg. Og det er muskler, hestekrefter!

Så hva gjør du når du møter en hest langs veien?

Man skal vise hensyn, kjøre rolig. Om man stopper, må man vente til hesten er kommet godt forbi før man starter opp (hesten kan bli skremt av rusing av motor) og holde god avstand.

For brøytebiler bør det være et minimum at de løfter opp plogen i det de passerer hesten, og ikke bruker fløyta! Dette kan gjøre situasjonen verre.

Hva med traktoren?

Skulle du som bonde møte på en hest med rytter/kusk etter veien bør du stoppe traktoren og eventuelt det redskapet du har med deg, særlig hvis redskapet du bruker lager en del støy. Det er mye lettere for deg å stoppe enn for hesten, den blir som regel nervøs og vanskeligere å kontrollere. Slå av rotorblinkere; blinkende lys virker som en stor trussel for mange hester.

Kort oppsummert:

Når vi møter en hest på tur må vi tenke på:

  • Alder på rytter/kusk
  • Hestens atferd
  • Hesten er et byttedyr, møter frykt med flukt
  • Hestens syn, hørsel og sanser
  • Vær og vind

Vær varsom, det er alltid noens familiemedlem som er på tur.

 

Kilder:
- http://www.hestoghelse.no/
- www.lovdata.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.