Mekanisk ugrasregulering i potet

28.06.2010 (Oppdatert: 06.03.2017) Atle Horn

Knut Alsaker går i denne artikkelen gjennom ulike metoder for ugrasregulering i potet.

Poteter tåler mekanisk ugrasregulering godt. Skal resultatet bli vellykket er det viktig at det gjøres etter en plan og med omtanke. Det er viktig at alle tiltak mot ugras settes inn til rett tid for å sikre et godt resultat. Til forskjell fra kjemisk ugrasbekjemping hvor de aller fleste tiltak settes inn når ugraset har spirt og kommet frem, vil man ved mekanisk ugrasregulering sette inn tiltakene på tidligere tidspunkt før man ser så mye ugras. Beslutningen om å satse på mekanisk ugrasregulering må derfor tas kort tid etter setting.

Hvorfor ugrasregulering

Jorda inneholder store mengder med ugrasfrø som spirer om våren og konkurrerer med potetplantene om lys, næring vann og plass. Ugraset har lite konkurranse før potetplantene spirer og vil kunne etablere seg godt. Potet konkurrerer godt mot ugras når de har etablert en god rismasse. I tida før det vil det være behov for ugrasregulering for å hjelpe potetplanten i konkurransen. Ugrasregulering skal også hindre oppformering av ugrasfrø.

Valg av plan avhenger av ugrastyper

Vi deler ugraset inn i to grupper, frøugas og rotugras. Disse gruppene krever forskjellig behandling for å reguleres.

Frøugras spirer fra frø. De er enkle å ta knekken på med radrensing og ugrasharving. Sårbar for skygge tørke, overdekking, løsriving, varme. Ugraset må tas før det får varige blad. Det beste resultatet får man når det tas tidlig, når ugraset har hvite tråder. På dette tidspunktet har de slutt på opplagsnæring i frøet og er avhengig av å komme seg opp i lyset for å sette i gang fotosyntesen. I tillegg er rotsystemet dårlig utviklet.

Rotugras er flerårige ugrasplanter. De spirer fra røttene og har mye opplagsnæring som gjør dem mer robuste. De er mest sårbare når næringsreservene er på et minimum. Kveka er mest sårbar når den har 3-4 blad. For å ta knekken på slikt ugras må man gjennomføre flere radrensinger i åkeren.

Aktuelle metoder og redskap

Nytt og moderne utstyret er ikke avgjørende for å satse på mekanisk ugrasregulering. De fleste potetprodusenter har en hypper/radrenser eller annet utstyr som egner seg til mekanisk ugrasregulering.

Ugrasharving

Ugrasharving er aktuelt for dem som f. eks har ei gammel nettharv eller har investert i ei langfingerharv. Ugrasharving kan ikke brukes hele tiden, men er aktuelt frem til potetene spirer.Langfingerharv, (se bildet), kan brukes til ugrasharving i potet. Effekten er hovedsakelig at plantene dekkes med jord og har kun effekt på frøugras. Kapasiteten er stor og de fåes i ulike størrelser. Utstyret brukes før potetene spirer slik at de ikke ødelegges. Ved bruk av langfingerharv slettes drillene ned. Ugraset dekkes med jord og oppspiringen av potetene blir raskere. Pass på at det blir ca 5 cm med jord igjen over potetene. Fingerharvene over drillen kan heises opp slik at drillene ikke slettes så mye. Dette er aktuelt å gjøre hvis potetene snart spirer eller potetene er satt med ca 5 cm jord over seg. Langfingerharv er aktuelt å bruke i ugrasreguleringa i potet. Den fåes i ulike størrelser.Radrensing

Radrensing er den mest vanlige metoden og brukes fra før potetene spirer og frem til slutthypping. Det eksisterer mange metoder å gjennomføre radrensing på avhengig av hvor man er i vekstsesongen og hvordan utstyr man har til rådighet.

Hypper med planke eller kjetting bak for å skrape av drillen fungerer godt, og er en god erstatning for ugrasharving. Metoden kan brukes frem til potetene spirer. Teknikken fungerer på den måten at jord hyppes opp og en planke bak skraper av drillen. Ugraset blir begravd samtidig som man sikrer at settedybden ikke blir forandret.

Etter at potetplantene har spirt må teknikken og utstyret vi bruker stilles slik at det ikke skader potetriset, men tar ugraset. Hypping tar jord fra bunnen av drillen og legger det på drillen og inn mellom plantene og begraver ugraset. Potetplante begynner også å bli såpass store at de konkurrerer bra med ugraset. De som har fingerfelter kan bruke disse for å ta ugras oppå drillen. Potetriset må være mellom 10 - 20 cm høyt for å tåle en slik behandling. Fingerfeltene kobles på en hypper.

Er det rotugras i potetåkeren som man er ønsker å fjerne krever det flere kjøringer og riktig teknikk. Utstyret skal stilles inn slik at det skjærer gjennom jorda like under overflaten så ugraset blir liggende
igjen og visne. Ved for dyp skjæring vil røttene bli med og de vil da kunne gro fast igjen.

Det er i dag utviklet utstyr, se bilde t.h., som kan brukes fra før potetene spirer og frem til slutthypping og i mange ulike kulturer. De er utstyrt med fingerharver, gåseføtter og rulleskjær som stilles inn etter hvilken funksjon de skal gjøre. Dette utstyret kan ta både frøugras og rotugras.

Radrenser kan brukes både til radrensing og hypping. Utstyret egner seg også til bruk i andre radkulturer.


Praktisk gjennomføring

Ca 1 uke etter setting gjennomføres første behandling mot frøugras. Rot lett i jordoverflata i potetåkeren og se etter om ugraset er spirt. Ugraset skal ha vite tråder og være i ferd med å bryte jordoverflata. Opplagsnæringa i frøet er i mange ugrasarter brukt opp og de er svært sårbare for overdekking av jord. Ugrasharving, avskraping eller hypping og avskarping er aktuelle metoder å bruke. Denne operasjonen gjentas eventuelt en gang til før potetene spirer hvis det blir behov.

En tid etter oppspiring radrenser/hypper vi potetene. Sjekk utviklinga av ugraset for å finne rett tid. Husk at frøugraset ikke må ha varige blad. Det som er viktig er å få lagt jord over hele drillen slik at eventuelt ugras mellom potetplantene blir kvalt. Gjenta dette flere ganger hvis nødvendig.

Før potetriset lukker seg kan vi gjennomføre en siste hypping for å ta litt ugras, men like viktig er å hindre grønnfarging og redusere faren for smitte med tørråte på potetknollene.

Antall ganger man trenger å kjøre avhenger av ugrasmengden som dere må vurdere i hvert enkelt tilfelle. Mot frøugras trenger man som regel ikke å kjøre så veldig mye. Har man mye rotugras vil det være behov for å kjøre flere ganger. Man bør også vurdere om det lønner seg å ha potet på dette skiftet, spesielt ved mye kveke. Ved bruk av mekanisk ugrasregulering bør man bruke smale dekk for å redusere skadene på drillene.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.