Magnesium-mangel i potet

28.06.2010 (Oppdatert: 06.03.2017) Atle Horn

Oddbjørn Stabbforsmo, beskriver magnesiummangelen som oppsto etter de store nedbørsperiodene sommeren 2001. Dette til tross for at jordanalysene viste betryggende verdier. Aktuelle tiltak blir også beskrevet.

Sommeren 2001 var Mg-mangel vanlig å se i potetåkre fra kysten til innlandet og vi fikk erfare at mangel kan oppstå i perioder med mye nedbør selv om jordanalysene viser betryggende verdier.

Magnesium i potet

Magnesium har stor betydning i fotosyntesen, fosforomsetningen og mange andre viktige livsprosesser i plantene. Fordi magnesium er lett flyttbart viser mangel seg først på de eldste (nederste) bladene, mens de nye skudd er uten symptom. Magnesiummangel viser seg på potetriset som gulgrønne, seinere brune flekker av dødt vev mellom bladnervene. Bladkanten (randsona) er først grønn , men blir seinere gul.

Sandjord og jord med stort innhold av sand kan være fattig på magnesium fra naturens side.

Til vanlig er det sjelden behov for ekstra magnesiumtilførsel med Mg-Al over 6, men 2001 ble på Helgeland et unntak. Mangel viste seg fra august av i potetkultur selv om Mg-innholdet var så høyt at det normalt burde være mer enn betryggende. Sterk gjødsling med kalium og/eller ammonium-N kan også føre til mangel, men når mangel vises uten spesielle endringer i gjødslingspraksis, er værlaget den nærmeste faktor å mistenke. Med registrert nedbør i juli og august opp mot 200% av normal var årsaken rimelig klar

Tiltak

Hva kan vi så gjøre for å forebygge og akuttbehandle?

Først og fremst kan det tilføres magnesium gjennom kalking med dolomittkalk.. Moderat høg pH omkring 5,5 og tilgang på kalsium er gunstig for potetplanten. Som tillegg til øvrig gjødsel kan Kiseritt eller Solumag være aktuelle sammen med øvrig gjødsel om våren.

I somre med ”dritvær” og når mangel viser seg er bladgjødsling aktuell. Bruk magnesium-sulfat med 2,5-5,0 kg pr. dekar i 25-50 liter vann, eller HydroPlus Magtrel 300 med 200-400 ml./daa i minimum 20 liter vann. Av sistnevnte brukes minste mengde ved forebyggende behandling. Gjødsling med Magtrel kan gjentas med 14 dagers mellomrom. Ved bladgjødsling kan Magtrel blandes med tørråtemidler, f.eks. Tattoo og Shirlan.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.