Lite rundballer, men har jeg nok fôr?

27.08.2020 (Oppdatert: 27.08.2020) Knut Alsaker

Etter at 1. og 2. slåtten er gjennomført er det tid for å oppsummere hvor mye fôr man har høstet. For å klare dette er det behov for å ta både grovfôranalyser og veie rundballer. Målet med dette, er å komme fram til hvor mye fôr man har til rådighet gjennom vinteren og frem til neste slått i 2021, dette gir grunnlaget for en god fôrplan!

Foto: Knut Alsaker

Mange opplever i år, spesielt på 1. slåtten, at antall rundballer er betydelig mindre enn tidligere. Man tenker da at det blir lite fôr til vinteren. Men er situasjonen så dårlig som det i utgangspunktet ser ut til? I år har vi hatt det beste slåtteværet under 1. slåtten vi noen gang kan erindre. Det har vært tørre forhold som medførte tørr jord og gode forhold for fortørking av graset. I perioder har det vært gode forhold for tørking hele døgnet. Dette har medført at mye vann er fjernet fra graset.

Under tørkeåret 2018 på Østlandet var det mange som ble positivt overasket over avlingsnivået, etter at man fikk tatt fôrprøver og veid noen rundballer. Avlingsnivået var ikke så lavt som man fryktet. Å sammenligne antall rundballer mellom de ulike årene kan fort bli feil, når spesielt tørrstoffet varierer.

For å synliggjøre dette kan det presenteres resultater fra en gårdbruker vi veide rundballene og tok fôrprøver hos i fjor. Denne viser følgende (FEm = Fôrenheter melk):

Resultatet her viser ingen sikker sammenheng mellom tørrstoffinnhold og vekten på ballen.  Normalt sett forventer man at de våteste ballene er de som er tyngst og at de tørreste ballene er de som har lavest vekt.  Tørrstoffet varierer mye, og det ser vi gir stor forskjell i mengden fôr i hver ball med over 100 %.

Med ulikt slåttevær er det vanskelig å sammenligne antall rundballer fra tidligere år for å bestemme fôrmengden. Videre er det er stort antall forskjellige typer rundballepresser med forskjellige diametere, ulik kutting og fastkammer kontra variabel kammerpresse. Alt dette vil også være med på å bestemme mengden fôr i hver rundballe.

Setter man disse ulike rundballene ved siden av hverandre er det vanskelig å tippe vekten bare ved å se på dem. Våte baller vil synke mer i sammen etter hvert og få en mer sekkeform. Tørreballer vil holde formen sin i hele lagringsperioden. Dette vil være viktig informasjon for å kunne skille våte og tørre baller, men er ingen sikker metode.

Selv om man har slike ting å vurdere etter er det veiing av rundballer som vil gi det riktige resultatet. Det finnes i dag gode muligheter for å veie rundballer. Alt i fra enkle vekter som vist på bildet til avanserte vekter på frontlesseren som veier hver ball. Vekt på rundballepresse eksiterer også.

En teoretisk beregning av mengden fôr målt etter størrelsen på rundballen vil gi en pekepinn. Det er likevel ingen sikker metode da hardhet i ballene vil ha betydning. Og tørrstoffet i fôret vill være det som påvirker dette mest. For å finne rett tørrstoff trenger man å ta en grovfôranalyse.

Anbefaler derfor alle å veie rundballer og ta grovfôranalyser slik at dere får oversikt over hvor mye fôr dere har tilgjengelig. På den måten får du mulighet for å vurdere og planlegge eventuelle tiltak du trenger å sette inn for å sikre nok fôr til vinteren.

Å finne rett fôrmengde er også et viktig for å finne avlingsnivå man har på gården, og på de ulike skiftene. Rett avlingsnivå er viktig for å bestemme rett gjødsling og derigjennom sikre best mulig gjødslingsøkonomi og en grovfôrproduksjon med minst mulig klimabelastning.

Trenger du hjelp til uttak av fôrprøver eller å veie rundballer?

Ta kontakt med din lokale rådgiver i NLR.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.