Kalvingsbinge Svein J
⋅ Landbruksbygg

Kalvingsbingen og 2024

Hvis du ønsker å søke finansiering for å få til kalvingsbinge ferdig innen fristen er det bare tida og veien nå.
NLR Nord Norge
Fasade av fôrsentral og husdyrrom. Foto: Roger Østvik
Medlem
⋅ Landbruksbygg

Nytt kufjøs i heltre

Maren Olie Sandvoll på Karlstad i Målselv kommune flyttet inn våren 2021 i et av de største kufjøsene i Troms.
NLR Nord Norge
Illustrasjon 2
⋅ Landbruksbygg

Usikker byggegrunn?

Kvikkleireskredet i Gjerdrum 30.12.20 har sjokkert oss og fått mange til å spørre: Er det farlig grunn der jeg vil bygge? Hva må til for at jeg kan sette i gang?
NLR Nord Norge
Byggherre
Medlem
⋅ Landbruksbygg

Investeringsvalg ved landbruksbygg

Dette er første del av en artikkelserie som er et samarbeid mellom økonomi- og bygningsrådgiverne i NLR Nord-Norge. Denne delen omtaler fasen fra idéen oppstår til det eventuelt er klart for byggestart.
Losdriftskrav tidsfrister frem mot 2034 Foto Ketil Edvardsen
Medlem
⋅ Landbruksbygg

Løsdriftskrav og tidsfrister frem mot 2034

Som kjent trer krav om løsdrift for storfe i kraft 1 januar 2034. dette gjelder for alle driftsbygninger som er tatt i bruk før 22. april 2004, og som har vært i sammenhengende drift siden. Dispensasjonen fra løsdriftskravet gjelder ikke for driftsbygninger som på et tidspunkt har vært ute av bruk i perioden etter 2004. Skal disse tas i bruk igjen må det bygges om eller legges opp til et annet driftsopplegg enn båsdrift.
NLR Nord Norge
Etter utbygging nytt kufjos forbindelsesgangen og gammelfjosen til hoyre Foto Svein Johnsen
Medlem
⋅ Landbruksbygg

Gjenbruk og bevaring av ledig gårdsbebyggelse

I "Søsterklokkene" bidrar forfatter Lars Mytting til å løfte fram stavkirkene som et sterkt norsk bidrag til en felleseuropeisk kulturarv. Klokkene i bygdas kirke formidler en helt spesifikk historie tett på livene i en familie. I eldre bygninger kan en komme over spor av hendinger som beriker lokal kultur og øker forståelsen og opplevelsen av stedet.
NLR Nord Norge
Bygg Hallgeir Gravelsaeter
Medlem
⋅ Landbruksbygg

Ei planløysning for både melkestall og robot

For å kunne gjera eit slikt val enklare har me sett på løysingar der ein kan starta med mjølkestall, men på ein veldig enkel måte bygge om til robot på eit seinare tidspunkt. Brukte mjølkestallar kan kjøpast for ein rimeleg sum og i god stand.