Kveke – venn eller fiende?

11.12.2020 (Oppdatert: 11.12.2020) Ida Karlstrøm

Kveka har vært utskjelt i mange år. Og det med god grunn, spesielt i korndyrking. Men er den egentlig et stort problem i enga?

Eng med kveke der kveka har avsluttet veksten. Foto: Ragnhild Renna

Kveke er en villig plante, og  kan spre seg ved krypende jordstengler og med frø. Begraves frøene dypt i jorda, kan de ligge der og hvile i flere år. Den maksimale spiredybda er 7 cm for frø, mens forsøk i Sverige viser at jordstenglene kan spire helt fra en dybde på 15 cm. Kveka trives de fleste steder  og anses som et av de verste åkerugrasene. Kvekeakset kan til forveksling ligne på akset hos raigras, men kveka har flatsiden av småakset inn mot strået.

 

Kveke som grovfor?

Det er gjort flere forsøk både innenlands og utenlands på bruk av kveke i grovfôret. Ulike forsøk fra Canada har vist et høyere proteininnholdet i kveke enn i timotei. Timoteien kunne skilte med høyere NDF og en noe bedre fôrutnytting når enga ble slått ved begynnende skyting på tiomoteien. På fôrutnyttinga var forskjellen mellom timoteien og kveka veldig små. Forsøksfeltene hadde ulike innslag av kveke, fra 0-100 %. Dette ble gitt som høy til kjøttfe og sau. Det viste seg også at det ble større avling ved blanding av timotei og kveke enn av rein timotei.

Undersøkelser gjort på eng i fjellbygdene i Norge viste at når timoteien går ut, kom det inn mer kveke. I gammel eng dominerte gjerne kveke og engrapp.

Andre forsøk i Norge, hvor man skulle se på avling av kveke vs. sådd eng i områdene Valdres, Helgeland og Møre, viste et varierende resultat. Antagelig er dette en følge av ulike lokale kvekestammer. Også disse forsøkene viste at kveka har litt dårligere fiberkvalitet, men mer protein enn timotei. I Valdres viste kveka seg å tåle tørkeåret 2018 godt.

Det er en utfordring å få til en god ensilering av kveka. Kveka har høy bufferevne, dvs at den er god på å nøytralisere syre, og senkinga av pH vil ta lengre tid. Det viser seg at kveka også er mer utsatt for tidlig legde og soppangrep i gjenveksten enn timotei. Kveka avslutter veksten sin tidligere enn flere andre arter. Dermed kan den gi mindre avling og dårligere fôrverdi i andreslått.

Kveke. Plansjen viser tydelig hvordan kveka sprer seg med krypende jordstengler. Plansjen er hentet fra "Korsmos ugrashage".

 

Behandling av kveke

Det å bli kvitt kveka er ingen quick-fix. I åker, potet og grønnsaker er den et stort problem når den dukker opp. I eng viser det seg at den kan bidra godt som grovfôr.

Ønsker man å bli kvitt kveka er glyfosatsprøyting før omlegging effektivt. Bruk konkurransesterke arter som  eksempelvis hundegras og bladfaks i gjenlegget. Bladfaks har svært sein etablering, men bladfaks og kveke tåler svært godt tørke. Artsrike frøblandinger er bedre enn blandinger med få arter. Sådd eng konkurrerer generelt godt med kveke, spesielt i nyetablering av eng. Her kan det være verdt å merke seg at timotei og engsvingel kan oppformere kveke, altså bidra til en økning  i kvekebestanden. Vær obs på at hundegras ikke trives så godt i blandinger. Det å bruke raigras og/eller høstrug i mellomår kan også ha  god effekt.

Kveka vil nok fortsatt være sett på som et ugras, men et ugras som tross alt har vist seg å ha aksebtabel fôrverdi. Den kan også opprettholde avlinga i eldre eng.  Den har et effektivt næringsopptak og er godt tilpassa moderne jordbruksdrift ved at den tåler godt kjøring og sterk gjødsling. Kveka er også en konkurransesterk art som varer lenge, og i eng vil den dermed bidra til å holde andre, mer uønska arter unna.

Det vil bli en avveining hvor mye ressurser man vil legge ned i å bli kvitt kveka når formålet er innhøsting av grovfôr. Analyser av fôrkvalitet og kartlegging av artssammensetning i enga vil hjelpe i avveininga om man skal gå aktivt inn å fjerne kveka eller om man skal la den få bidra til avlinga.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.