Kjempespringfro blomst Foto Marit Dyrhaug
Medlem
⋅ Kulturlandskap

Kartlegging av kjempespringfrø på Svines, Tjøtta og Offersøy i Alstahaug kommune

Spredning av fremmedarten kjempespringfrø har blitt et stort problem. I flere fylker er kjempespringfrø blant de artene som er prioritert for bekjempelse. I kartleggingen i Alstahaug kommune ble det registrert at planten også har invadert landbruksareal, og alt tyder på at landbruksredskap kan bidra til å spre kjempespringfrø.
1 2