Gra oyeflekk
Medlem
⋅ Plantehelse

Sopp og vekstregulering i korn

Foreløpig er det lite sopp å se rundt omkring i Trøndelag, men basert på det regn som har kommet de siste dagene, ulike sjukdomsmodeller og erfaring, er det noen faktorer som tilsier at det raskt kan bli godt med sjukdommer i mange åkrer.
NLR Trøndelag SA
Gra oyeflekk Einar Strand
⋅ Sorter

Byggsorter og soppbekjempelse

Denne artikkelen presenterer sammenligningen av sorter fra forsøk som er behandlet med soppmidler med de samme sortene fra verdiprøvingsfeltene i 2019 og 2020 som ikke er behandlet med soppmidler. Resultater fra tørkeåret 2018 er ikke presentert på grunn av uvanlige lave avlinger og sjukdomsangrep.
Fagforum Korn
Vekstregulering jpg
Medlem
⋅ Vekstregulering

Vekstregulering i korn

Hvilken vekstereguleringsstrategi skal du velge i år?
NLR Innlandet
Bladflekk hvete Einar Strand
⋅ Vårhvete

Effektivitet av ulike midler mot bladflekksjukdommer i hvete

Bladflekksjukdommer i hvete kan forårsake stort avlingstap under fuktige og milde værforhold. I denne undersøkelsen har en kartlagt effekt av ulike soppbekjempingsmidler på angrep av bladflekksjukdommer og avling i hvete, og mulige tap av denne effekten over tid. I tillegg er det sett på sammenhengen mellom sjukdomsreduksjon og avlingsøkning etter behandling med ulike soppbekjempingsmidler i norsk hvete.
Fagforum Korn
3 A7 A6200
⋅ Korn

Økologisk sortsprøving

Sortsanbefalingene for økologisk og konvensjonelle dyrkere er i hovedsak like.
NLR Innlandet
Gulrust Foto Einar Strand
⋅ Vårhvete

Gulrustraser på norsk hvete

Kunnskap om gulrustraser som er tilstede i et område er viktig for, hvis det er mulig, å kunne velge sort som har tilpasset resistens, og endring i raseprofilen over tid er avgjørende for å kunne foredle sorter med langvarig resistens mot de raser som er relevante.
Fagforum Korn
Nlr 36437771967
Medlem
⋅ Ugras

Bekjempelse av rotugras i korn

Rotugras i korn kan være en utfordring. Som regel bekjemper man ikke disse med den vanlige ugrassprøytinga, og det må iverksettes målretta tiltak mot disse.
NLR Trøndelag SA
Floghavre
Medlem
⋅ Ugras

Floghavre

Floghavre er vill havre som opptrer som ugras. Floghavre formerer seg kun med frø, men har den egenskapen at frøa kan ligge mange år i jorda før de plutselig spirer.
NLR Trøndelag SA
Sigbjorn Leidal utvasking og tilleggsgjodsling
Medlem
⋅ Korn

Utvasking, drukning og tilleggsgjødsling

Mye regn i mai har gitt stor utvasking av næring på sandholdig jord. På tyngre jord har det blitt for lite luft og plantene lider av oksygenmangel og i verste fall drukning. Tilleggsgjødsling med kalksalpeter e.l. er aktuelt på de fleste kornåkrene i år.
NLR Agder
Sigbjorn Leidal vekstregulering og soppbekjemping
Medlem
⋅ Korn

Vekstregulering og soppbekjemping

Til tross for ekstremt med regn i mai finnes det frodige åkre i år også. Med varme og fuktighet nå øker risikoen for sopp. Følger man opp åkrene med tilleggsgjødsling er det naturligvis også fare for legde.
NLR Agder
Kornbladbille Asmung Langeland NLR
Medlem
⋅ Skadedyr

Aktuelt i felt

Den siste uka har vi hatt varmt og fint vær i Trøndelag og på mange plasser ser kornet veldig fint ut. Her kommer en kort oppdatering om litt hva som skjer i felt.
NLR Trøndelag SA
IS kompost Gilje
Medlem
⋅ Korn

Biorest, biokompost og slamkompost til korn

Biorest kommer fra produksjon av biogass. Restproduktet er avvannet og ligner mest på fast husdyrgjødsel. Innhold av næringsstoffer er så høyt at man må være forsiktig med å bruke maksimalt tillatt mengde i korn. Biokompost og slamkompost gir ikke så sterk gjødselvirkning, men har likevel gitt god avling.
NLR Agder
1 2 3 ... 13