Jordbearbeding
Medlem
⋅ Jordarbeiding

Bør vi bruke plog, skålharv eller fres til fornying av eng?

Spørsmålet lar seg ikke besvare med et enkelt svar. Flere faktorer som arondering, jordtype og driftsform må vurderes i valget av jordarbeidingsmetode. Plogen vil fortsatt bli mye brukt i fornying av enga og den setter på mange måter standarden som andre metoder måles opp mot. Men også andre metoder kan gi et tilfredsstillende resultat – og kanskje til en lavere kostnad.
NLR Østafjells
20200602 092818
⋅ Gjødsling

Gjødselplanlegging - Ansvar og plikter

Me i Norsk landbruksrådgiving Østafjells har satt opp forslag på gjødselplan for deg. I tillegg har me her samla litt informasjon rundt ansvar og plikter.
NLR Østafjells
Klimakalkulator modellbilde
⋅ Klima

Modellen bak Klimakalkulatoren

Dette er artikkelen for deg som vil nerde litt ekstra på Klimakalkulatoren. HolosNor heter modellen som er programmert inn bak diagrammene og tallene du ser i kalkulatoren.
NLR Øst
Fra skurterskaren
Medlem
⋅ Sorter

Vårkornsortar til modning og fôr 2023

Her kan du lese litt om dei aktuelle sortane, kva som kan vere avgjerande for val av art og sort og litt om korn som grønfôr og dekkvekst.
NLR Nordvest
Byggaker Sanna
Medlem
⋅ Korn

Kornbiologi og avlingspåvirkning 

Sommeren har mildt sagt vært bløt og kald i Trøndelag. Noen er fornøgd med årets avling, men mange hadde håp om mer. Kjerneavlingen er et resultat av solinnstrålingen i løpet av grødens livstid og hvordan grøden forvandler solenergi til biomasse, samt hvor stor andel av biomassen som blir kjerne. Det ytre miljøet, slik som nedbør, temperatur, og hvordan vi behandler grøden, som gjødsling og drenering, påvirker hvor stor avlingen blir til slutt.
NLR Trøndelag SA
Biogjo
Medlem
⋅ Gjødsling

Muligheter med biogjødsel i Midt-Trøndelag

Når prisene på alle innsatsfaktorer i landbruket stiger, øker interessen og behovet for å redusere de kostnader en kan. En mulighet for å redusere gjødselkostnaden er å benytte seg av biogjødsel.
NLR Trøndelag SA
Naturlig kantsone Osaker 2020
Medlem
⋅ Jord

Soner for pollinerende insekter

Flere har sådd soner for pollinerende insekter, men vi vil også minne om viktigheten av å skjøtte de naturlige kantsonene på en slik måte, at insektene kan trives. De viktigste tiltakene er å hindre at gjødsel og plantevernmidler kommer på disse kantsonene. Søker man RMP, for slike soner på jordet, er ingen gjødsel eller plantevern også et av vilkårene for å få tilskudd.
NLR Øst
1 2 3 ... 20