Varhvete mirakel LOL
Medlem
⋅ Korn

Dekningsbidragskalkyle korn

Sjekk hva du har i dekningsbidrag. I denne dekningsbidragskalkylen kan du legge du inn dine egne tall og få en god oversikt. Nå oppdatert for 2021!
NLR Øst
Havrekorn Foto Einar Strand
⋅ Havre

Utrensing av små korn kan redusere innholdet av mykotoksiner i havrepartier

Fusarium-infiserte korn har risiko for å inneholde mykotoksiner. Disse kornene er ofte mindre i størrelse og har lavere 1000-kornvekt enn friske korn. Ved å rense ut disse kornene kan en redusere innholdet av mykotoksiner og dermed forbedre kvaliteten av havrepartiene.
Fagforum Korn
Aks av hønsehirse med rødlig farge og snerp. Foto: John Ingar Øverland
⋅ Ugras

Bekjempelse av hønsehirse

Har du oppdaget hønsehirse på gården? Her får du tips om bekjempelse
NLR Viken
Hveteaker Annbjorg Kristoffersen
⋅ Gjødsling

Høst- og vårgjødsling til høstkorn

På fosforfattig jord, og også generelt, er det stilt spørsmål om radgjødsling av fosforet på høsten istedenfor breigjødsling på våren, er en mer optimal tildeling av fosforet. Fosfor er lite mobilt i jorda, slik at en plassering av fosforgjødsla ned i bakken kan gjøre planterøttene bedre i stand til å ta opp og utnytte fosforet gitt som gjødsel enn om fosforet legges på overflaten.
Fagforum Korn
Byggaker Sanna
Medlem
⋅ Etablering

Høstvåronna for døra

Ei kort innføring i dyrking av høstoljevekster. Skuronna er i ferd med å starte opp. Det betyr at noen får et kort vindu til såing av høstoljevekster. Høstraps bør i jorda før 15. august. For å så høstryps har en litt lengre tid på seg.
NLR Trøndelag SA
Bygg
Medlem
⋅ Lagring

Varmt korn er ikke lagerfast

Det er gode muligheter for å treske tørt korn i år. Men selv om kornet er tørt er det ikke sikkert at det er lagerfast.
NLR Øst
20201103 160737
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster er bra

Fangvekstene gir raskt gode agronomiske fordeler.
NLR Innlandet
IMG 7918 2
Medlem
⋅ Høsthvete

Dyrkingsteknikk til høstkorn

Rett jordarbeiding, såtid og såmengde er avgjørende for god etablering av høstkornet.
NLR Innlandet
Matkorn2
Medlem
⋅ Sorter

Lokal verdikjede for matkorn

Resultat frå forsøksfelt i 2020 med fokus på kva kornsort av bygg og havre som egnes best til matkorn.
Landbruk Nordvest
Landskap IMG 2957 Foto Einar Strand
⋅ Økonomi

Jordleiepriser 2021

Landbruksdirektoratet undersøker hver vår priser på jordleie til ulike formål (korndyrking, potetdyrking, grasproduksjon, grønnsaksproduksjon og beite). Årets jordleieundersøkelse viser at prisene på jordleie har falt for alle utleieformål. Svarprosenten er høyere i år enn i fjor, noe som gir et mer presist resultat.
Fagforum Korn
Hosthvete sorter Foto Einar Strand
⋅ Sorter

Resultater fra sortsforsøk i høsthvete 2020

På denne sida har vi samlet resultatene fra offisiell verdiprøving i høsthvete fra 2020. Du finner også en tabell med dyrkingsegenskaper for de aktuelle sortene, sortenes markedsandeler i 2020 og en link til Graminor sin omtale av sortene.
Fagforum Korn
Hostbyggsorter Foto Einar Strand
⋅ Sorter

Sortsforsøk i høstbygg, resultater 2018 - 2020

Høstbygg er en vekst med høyt avlingspotensial og tidlig modning. Normalt kan det treskes allerede i juli, hvilket gjør den til en god forgrøde for høstraps. Den økende interessen for dyrking av høstoljevekster har derfor også bidratt til økt dyrking av høstbygg.
Fagforum Korn
1 2 3 ... 14