Utmarksbeite Tjotta 4 Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Klima

Klimapilot fra Vesterålen

Lurer du på hvilke klimatilpasninger du kan gjøre på din gård?
NLR Nord Norge
Batnes i Nord Troms 6 januar 2021
⋅ Grovfôr

Dyp tele og minimalt med snø flere steder i Nord-Norge

Lite snø nord i landet har allerede ført til dyp tele flere steder. NLR Nord Norge har telemålere jevnt fordelt i nordre Nordland og Troms, og disse viser tele på vei ned mot 1 meter på mineraljord.
NLR Nord Norge
Oppdyrka myr Andoy Foto Ingvild L Hoie
⋅ Klima

Klimadrypp 5: Myr

Verdens oppdyrka myrer står for dobbelt så mye CO2-utslipp som verdens flytrafikk. Det klimatiltaket vi har mest tro på - omgraving - er foreløpig ikke godkjent som klimatiltak.
NLR Nord Norge
Metan radiative forcing
⋅ Klima

Klimadrypp 4: Oppvarmingspotensialet til metan

Oppvarmingspotensial er et mål på oppvarmingseffekten de ulike drivhusgassene har. Metan har 28 ganger så høyt oppvarmingspotensial som CO2. Det vil si at 1 tonn metan blir omregnet til 28 tonn CO2-ekvivalenter av FNs klimapanel. Stemmer dette med virkeligheten?
NLR Nord Norge
Bilde profilering
Medlem
⋅ Hydroteknikk

Dårlig drenering = nitrogentap

Visste du at når jorda er vannmetta tapes plantetilgjengelig nitrogen til lufta? I ei luftig jord utnyttes næringsstoffene bedre, fordi plantene har mulighet for en optimal vekst.
Klimagassutslipp jordbruk
Medlem
⋅ Klima

Klimadrypp 1: Jordbrukets klimagasser

Klima er et brennhett og engasjerende tema, og landbruket har blitt stemplet som en av de store synderne. Men hva handler egentlig klima om? NLR Rogaland har laga en serie med små ‘klimadrypp’, og begynner med det grunnleggende: Hvilke klimagasser kommer fra landbruket og hvordan dannes de? Landbruket har direkte utslipp av tre klimagasser; karbondioksid, metan og lystgass.
God drenert Are
Medlem
⋅ Klima

Lystgass - en undervurdert kraftig klimagass

De nåværende diskursene om klimaendringer har fokusert på hvordan mennesker kan dempe utslipp av karbondioksid (CO2) og metan (CH4) i atmosfæren. Selv om dette er de to viktigste drivhusgassene som forårsaker global oppvarming, er det lite oppmerksomhet rundt lystgassutslippene.
NLR Nord Norge
Stripespreder ILH
Medlem
⋅ Gjødsling

Klimatips - gjødselspredning

Ei litt mer klimavennlig våronn? Her er tre tips for å redusere klimagassutslippene i forbindelse med gjødselspredninga.