Kampen mot høymole i eng og gjenlegg

17.07.2019 (Oppdatert: 15.06.2020) Gunnar Jarle Forbord

Høymola har stått ekstra rank og rakrygga i enga mange steder i år. Den reduserer avling og fôrkvalitet.

Fotograf: Josefa Andreassen Torp, NLR Agder

Tida etter slått er godt tidspunkt for ugraskamp i eng som enda skal vare noen år. To til tre uker etter slåtten er det optimale tidspunkt hvis man skal bruke kjemiske midler til bekjemping av høymola.  Før man setter inn kjemiske tiltak, ta gjerne en tur ut i eng og gjenlegg for å vurdere ugrasforekomsten. Foto av de vanligste ugrasslagene i Felleskjøpets plantevernkatalog kan være til hjelp, eller også  kontakt din NLR rådgiver så kanskje du får hjelp til å finne ut av det. Vurder også andre miljøvennlige tiltak (se siste avsnitt).

 

Hvis du treffer godt med sprøytemiddel og sprøytetidspunktet er sjansen god for et vellykka resultat.  Sprøytetidspunkt avgjøres av gode vekst- og sprøyteforhold (vindstille, oppholdsvær de første 3-4 timene, ikke sterk sol og gjerne god luftfuktighet), samt ugrasets utviklingsstadium:

I eng er det optimalt når høymole og andre rotugras har bladrosett med begynnende stengelstrekking.  I gjenlegg er det optimalt når graset har 2 blad og kløver 1 trekopla blad, og ugraset har 2-4 varige blad.  

 

Ved gode sprøyteforhold og gode vekstforhold kan en redusere doseringa !

 

Hva av plantevernmidler kan vi bruke hvor og når ?

Her ei opplisting av de mest aktuelle sprøytemiddel (kilde Felleskjøpets Plantevernkatalog, virkningstabeller (s 198 - 199) preparatomtale og  samt NLR fagartikler ved søk på www.nlr.no)

I Plantevernkatalogen (s. 30 – 31) finner du FK forslag til sprøyteplaner .  

 

ENG med kløver:

1) Harmony SX 50 (3 g/dekar)+ klebemiddel Biowet et klart førstevalg mot høymole der er verdifull kløver å ta vare på. God effekt også mot hundekjeks (hundekarve),  syre (surgras), soleier, men ikke løvetann.  Bivirkning: Forbigående gulning av kløver + engsvingel 2-3 uker etter.  Temp. over 12 C.

2) Gratil 75 WG (6 g/da) + Biowet  og tåler litt kjøligere vær (>5 C) der løvetann i tillegg til høymole.

 

I ENG uten kløver finnes 4 andre middel med like god eller bedre effekt mot høymole, men til dels dårligere mot hundekjeks.  

3) Starane XL (180 ml/da)   Topp mot høymole og løvetann, bra mot soleie og syre. En viss effekt mot hundekjeks.

4) Flurostar (200 ml/da) Som Starane XL men dårligere mot soleie, og bra mot bringebær- og lauvkratt.

5) MCPA (150 ml) + Mecoprop (150 ml)  Bra virkning mot høymole, hundekjeks, soleie, syre og løvetann.

6) Banvel (200 ml) Topp middel mot høymole men dyrere. 100 ml + MCPA (240 ml) for bredere effekt.   

 

Merk ellers at Ally SX/50 ikke kan kjøpes eller brukes etter 1. juli 2019. (Ally Class 50 WG som  er i salg, er ikke godkjent i eng og gjenlegg, og gir sviskade)

 

GJENLEGG - Kanskje det er her den viktigste jobben kan gjøres ?

I gjenlegget ligger forhold ofte godt til rette for at høymola får spredd seg ved spiring fra frø. Der høymola har fått etablert seg, er det ofte mye frø som overlever mange år i jorda. I tillegg vær obs på at høymoleplanter som får frøet seg rett før gjenlegg kan gjøre ekstra mye ut av seg.  I tillegg kan frø overføres gjennom fôr og gjødsel.  Det er flere allsidige preparater å velge i, avhengig av hva som finnes av frøugras og i gjenlegg med og uten kløver,  se virkningstabell "Mot frøugras" s 198, med varierende virkning mot høymole:

 

GJENLEGG med kløver:

1) Gratil WG (2 g/dekar) + MCPA (50ml)  75-90 % effekt høymole frøplante, 50- 90 % mot hundekjeks.

2) Express (0,75 g) +MCPA (50 ml) 50-90 % effekt høymole, 75-90 % hundekjeks. Topp mot vassarve.

3) Lentagran (150 g) + MCPA (50 ml) 50- 75 % effekt høymole, ukjent effekt hundekjeks. Beste mht kløver.  

4) Basagran SG (85 g) + MCPA (50 ml)Dårlig effekt høymole. Som Lentagran dyrere, men beste mht kløver.

 

5) I GJENLEGG uten kløver er preparatet  Ariane S (250 ml/da) det beste middelet mot høymole frøplanter (90- 100 % effekt), og da er sjansen god for at du også blir kvitt løvetann og vassarve som ofte kan være et problem i gjenlegg.  Kanskje verdt å prøve så kløver 1. engår etter bruk av Ariane S i gjenlegget ? Kvitkløver har bedre sjanse enn rødkløver for etablering ved direktesåing.

 

Forarbeidet til gjenlegget er viktig

God pløying, raigras eller kjemisk bekjempelse i forkant av gjenlegg er blant de tiltak som gir redusere spredning av røtter fra rotugras i gammelenga.

 

Brakking med glyfosat dvs Roundup Eco(400 ml/da) eller Roundup Flex ( 300 ml) ?  Ja, det er det noen som tyr til som almen- medisin. Brakking er spesielt velegnet der det er grasugras, bl.a. kveke, men biter ikke alltid godt på bredbladete rotugras som høymole, engsoleie m.fl. Alternativet er  25- 50 % økt dosering , jf doseringstabell i FK Plantevernkatalogen s. 166 og 167. Et alternativ er kanskje at  Starane, Harmony eller Flurostar i enga i forkant av gjenlegget er et bedre alternativ hvis grasugras (kveke m.fl) ikke er problemet.  

 

Noen miljøvennlige tiltak mot høymole og andre rotugras

  • Pløyinga er viktig: Ei djup (>24 cm) og tett pløgsle, helst med forplog, av stor betydning for å hindre spredning av rotdeler i jordarbeidinga.
  • Westerwoldsk raigras (1.årig) året før gjenlegg er egnet til slått + beite, eller italiensk raigras (2. årig) enda bedre men det er mest egnet til bare beite. Raigras kan renske opp i det meste av rotugraset inkl kveke og bruk  4 kg såfrø/dekar.    
  • Gjenlegg om våren med dekkvekst reduserer spiring og vekst av høymole frøplanter m.fl.
  • Høy stubbing ved slått 10- 12 cm, da kort stubbing fremmer høymola
  • Ryggsprøyte til punktsprøyting der ujevn bestand ?

                Ryggsprøyte (pumping med hand) er velegnet til punktsprøyting eller til sprøyting på           mindre areal; da kan en redusere sprøytinga til der det strengt tatt er nødvendig. Merk av

               ved bruk av ryggsprøyte vil en bruke mer væske pr. dekar enn ved bruk av åkersprøyte, så   

               en kan bruke dobbel væskemengde (dvs halv dosering) enn det som står på etiketten.

 

Uansett, lykke til i ugraskampen ! Og ta kontakt med din NLR rådgiver hvis du lurer på noe.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.