Jordprovetaking Foto Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Gras

Jordanalyser

Det kan være overveldende å se på resultat fra jordanalyser, men her er en liten forklaring i hva jordart, pH og næringsstoffene i en jordanalyse forteller oss.
NLR Nord Norge
Direktesådd med raigras etter vinterskade. Foto Ragnhild Renna
⋅ Jordpakking

Jordpakking

Jordpakking blir fort et problem for planten. Artikkel med film.
Stripespreder
Medlem
⋅ Gjødsling

Framtidens håndtering av husdyrgjødsel

Spredning av husdyrgjødsel med slangespreder er ingen ny teknologi. Flere har benyttet seg av denne metoden i mange år. Men metoden har ikke vært spesielt utbredt.
NLR Nord Norge
Nydyrking Foto Ivar Bakken Norsk Landbruksradgivning
⋅ Jord

Myr og nydyrking – hva er mulig nå?

Mange har spørsmål vedr myrdyrking og nydyrking. Artikkelen baserer seg på informasjon fra et nettseminar med foredragsholdere fra Landbruksdirektoratet som ble arrangert av Statsforvalteren i Troms og Finnmark.
NLR Nord Norge
Mokker kjoring
Medlem
⋅ Gjødsling

Gjødselgass

Hydrogensulfid er den viktigste bestanddelen i gjødselgass. Gassen er svært giftig og kan gi alvorlige forgiftninger. Den er fargeløs, tyngre enn luft og kan lukte som råtne egg. Lave konsentrasjoner av hydrogensulfid kan irritere øyne, hud og slimhinner i munn, nese og svelg. Hoste og pustebesvær kan også oppstå. Høye konsentrasjoner av hydrogensulfid kan gi raskt bevissthetstap, alvorlige symptomer og død.
NLR Nord Norge