4 U5 A5273
⋅ Jord

Går pengene rett i elva?

Jorda er bondens viktigste resurs. God agronomi er viktig for optimal drift av jorda.
NLR Nord Norge
Foto: Ellen Reiersen, NLR
Medlem
⋅ Jord

Våren nærmer seg

Alt tyder på at våren er i anmarsj, med påfølgende våronn. NLR Nord Norge har i vinter hatt ute telemålere i Målselv, Bardu og Nordreisa kommune.
NLR Nord Norge
Microkalktilsetning i husdyrgjødsel
⋅ Gjødsling

Microkalktilsetning i husdyrgjødsel

Har du vurdert tilsetning av finmalt kalk i husdyrgjødsel? Her beskrives fordeler og ulemper basert på blant annet brukerundersøkelser og et småskala vekstforsøk.
Jordprovetaking Foto Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Gras

Jordanalyser

Det kan være overveldende å se på resultat fra jordanalyser, men her er en liten forklaring i hva jordart, pH og næringsstoffene i en jordanalyse forteller oss.
NLR Nord Norge
Direktesådd med raigras etter vinterskade. Foto Ragnhild Renna
⋅ Jordpakking

Jordpakking

Jordpakking blir fort et problem for planten. Se film om jordpakking.
Stripespreder
Medlem
⋅ Gjødsling

Framtidens håndtering av husdyrgjødsel

Spredning av husdyrgjødsel med slangespreder er ingen ny teknologi. Flere har benyttet seg av denne metoden i mange år. Men metoden har ikke vært spesielt utbredt.
NLR Nord Norge
Nydyrking Foto Ivar Bakken Norsk Landbruksradgivning
⋅ Jord

Myr og nydyrking – hva er mulig nå?

Mange har spørsmål vedr myrdyrking og nydyrking. Artikkelen baserer seg på informasjon fra et nettseminar med foredragsholdere fra Landbruksdirektoratet som ble arrangert av Statsforvalteren i Troms og Finnmark.
NLR Nord Norge