Hvitlok i naerheten av mykorrizabank
⋅ Jord

Mykorrhiza

Mindre jordarbeiding, allsidig og sammenhengende plantekultur, og organisk gjødsel er noen tips for å fremme mykorrhiza i landbruket. Premien er tilgang på kortreise mineraler, vann, nitrogen, mer mold og bedre jordstruktur
NLR Østafjells
Shutterstock 596515157
⋅ Beite

Regenerativt landbruk – hva er det?

Det er resultatet som teller Hva menes egentlig med «regenerativt landbruk»? For mange kan det virke litt ullent. Norsk landbruksrådgiving Østafjells vil i et nytt prosjekt spre kunnskap om prinsippene og rett og slett måten å tenke på når du skal drive et regenerativt landbruk.
NLR Østafjells
Jordarbeiding i varkorn 2
⋅ Jordarbeiding

Jordarbeiding til vårkorn – gammel og ny erfaring

Bevarende jordarbeiding i Trøndelag har igjen blitt aktuelt på grunn av teknologisk utvikling av både harver og såmaskiner. I prosjektet KlimaKorn undersøkes nå både avlingsnivå og drivstofforbruk knyttet til bruk av moderne jordarbeidingsredskaper og traktorstørrelse.
NLR Trøndelag SA
Nlr 37754402979 Foto H Hasselvold
Medlem
⋅ Drenering

Drenering av overvann

Noe av den økte nedbøren kan komme i gunstige perioder i vekstsesongen, men i hovedsak er dette vann som kulturplantene ikke har bruk for.
NLR Trøndelag SA
Fangvekster som gjodsellager
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster som gjødsellager

Vi kan ha en gjødseleffekt fra nedbrutte planterester av fangvekster. Vi må først vite hva næringsinnholdet er, og vi ser at næringsopptaket til fangvekstene kan variere etter art, hva som er tilgjengelig og hvor godt de er etablert. Klippeprøver av den overjordiske plantemassen som tørkes, veies, og analyseres gir data for både avling og næringsinnhold. Det gir et grunnlag for å vite hvor stort det mulige gjødsel- lageret ditt er.
NLR Øst
Worm g2cd140b5b 1920
⋅ Jord

Visste du at meitemarker sjekker hverandre opp?

Selv om meitemarken er det vi kaller tvekjønnet, altså at de har både hann- og hunnkjønsorganser, må de fleste artene fortsatt parre seg med en annen.
NLR Øst
Korn 2022
⋅ Plantevern

Presentasjonene fra Korn 2022

Korn 2022 ble arrangert av NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving. Møtet ble i år avviklet digitalt. Nedfor er det linket til de fleste presentasjonene fra møtet.
Fagforum Korn
Gardbruker Svein Klausen pa arealet som trenger dreneringstiltak Foto Ragnhild Renna
⋅ Drenering

Drenering er alltid på arbeidslista

Uten god drenering vil ikke jorda levere optimalt. Det gis dreneringstilskudd, som må søkes på før arbeidet starter.
Fagbladet Økologisk Landbruk
Start pa dyrking kanalisering med djupe og apne kanaler Foto Ragnhild Renna
⋅ Nydyrking

Når humus er det vi har

Opphavet er kun organisk materiale og utfra dette skal det skapes fruktbar jord. Slik blir myr til matjord med stort produksjonspotensiale.
Fagbladet Økologisk Landbruk
20210506 185100
⋅ Grovfôr

Ny gjødselspreiar?

Mineralgjødsel er ein viktig ressurs, og nødvendig for å kunne hente store gode avlingar frå enga.
NLR Vest SA
Kalk GR
⋅ Grovfôr

Kalk til eng og beite

Vi ser ein tendens til fallande kalktilstand på mange bruk. Kva er årsakene til dette?
NLR Vest SA
1 2 3 ... 8