Kanal
Medlem
⋅ Hydroteknikk

Drenering - faktaark

Agronomiprosjektet i Nord Norge har vært med på å finansiere faktaark om drenering. Arkene er et forsøk på å samle informasjon om ulike sider ved drenering. Arkene tar opp nødvendige grunnundersøkelser, metoder for legging, hva som er særlig viktig ved gjennomføring. Det er også lagt ut et dokument som oppsummerer de viktigste momentene knyttet til legging av drensgrøft. Etter hvert vil det bli lagt inn mer fagstoff om emnet.
NLR Nord Norge
Bilde profilering
Medlem
⋅ Hydroteknikk

Dårlig drenering = nitrogentap

Visste du at når jorda er vannmetta tapes plantetilgjengelig nitrogen til lufta? I ei luftig jord utnyttes næringsstoffene bedre, fordi plantene har mulighet for en optimal vekst.
Bilde2
Medlem
⋅ Hydroteknikk

Filter til drensrør – hva og hvorfor

Filter har vært et tema innen drenering siden man begynte å bruke rør for å lede bort overskuddsvann fra dyrket jord. Sagflis, elvegrus og torvmose har vært de mest anbefalte materialene. Etter hvert har det også dukket opp ulike varianter av rør med filter av kunstfiber, rester av klær eller plast og kokos.
NLR Nord Norge
Storre avlopsprosjekt Foto Are Johansen
Medlem
⋅ Hydroteknikk

Dette har du ikke råd til å gå glipp av!

Hvert år, siden ordningen med dreneringstilskudd ble gjeninnført, har det stått igjen midler ved årets utgang. For Nord-Norge er det tilgjengelig rundt 13,4 millioner til drenering i 2020. Av dette er 5,3 millioner ubrukte midler fra 2019. En av årsakene til at så mye penger står ubrukt, er at mange velger å utføre drenering uten å søke.
NLR Nord Norge
Fra fotografering i drensror
Medlem
⋅ Hydroteknikk

Drensgrøfta sett fra innsiden

Spyling av drensrørene er en viktig del av vedlikeholdet. Undersøkelser fra Danmark viser stor effekt av spyling, selv der rørene bare har ligget ett år. Årsaken til dette er utvasking av store mengder finstoff fra perioden rundt legging. Hvor ofte spylingen skal gjentas avhenger av jordart, effektiviteten til filteret og rustutfelling.
NLR Nord Norge