Hvordan er beredskapen på din gård?

30.04.2020 (Oppdatert: 04.05.2020)

Viktig med gode rutiner og en beredskapsplan En beredskapsplan skal brukes dersom det oppstår en kritisk situasjon på gården, det kan være brann, ulykke eller sykdom. Det kan ramme bonden selv, de ansatte, familien, eller besøkende. Man tenker ofte beredskap i forbindelse med brann, og mange er bevist på dette, og det er veldig bra! Men det kan også oppstå andre hendelser som vil påvirke drifta på gården. Beredskap på smittefare er svært aktuelt i dag (Korona). En beredskapsplan er et godt verktøy ved smitteforebygging. Tenk gjennom hva som vil skje dersom en eller flere på gården blir satt i karantene eller blir syke og ikke kan få stelt dyrene.

Formålet med en god beredskapsplan er å sikre at alle involverte har en klar forståelse for hva som skal gjøres dersom det oppstår en krise. Det er viktig å ha tenkt gjennom hvordan man håndterer situasjonen. Den bør også beskrive hvem man kontakter, hvem man varsler osv hvis det skulle oppstå en krise.

En beredskapsplan bør inneholde en skisse over gården, inkludert alle bygninger og alt som kan påvirke arbeidet i en nødsituasjon, slik som stoppekraner, olje/gass, sikringsskap osv. Videre en rutinebeskrivelse, risikoanalyse og en beskrivelse for hva man gjør ved brann, ulykker eller feil på levert vare, f. eks antibiotikamelk på tanken, for tidlig høsting etter sprøyting e.l..

Trenger du hjelp til oppdatering av beredskapsplanen og/ eller smittevernplanen kan HMS-rådgiverne i NLR Nord Norge hjelpe deg med det (gratis for HMS-medlemmer, kr.1000,- for ikke HMS-medlemmer).

Kan man bli smittet av dyr?

Du trenger ikke å være redd for å bli smittet av dyr. Det er ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr utgjør en smittekilde for covid-19 hos mennesker eller dyr. Selv om koronaviruset antas å ha oppstått hos ville dyr i Kina, er det ikke rapportert om slike tilfeller fra andre steder i verden. Etter råd fra Veterinærinstituttet gir Mattilsynt likevel et generelt føre-var-råd om at smittede personer begrenser sin omgang med matproduserende dyr i den grad det er praktisk mulig. Generelt er det en god rutine å unngå at dyr slikker deg i ansiktet, samt å vaske hender i forbindelse med håndtering av dyr.

 

Hva med produksjon av bær, potet eller grønnsaker?

I følge Folkehelseinstituttet er det så langt ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann.

Selv om det ikke er noen kjente tilfeller av at viruset smitter via frukt, bær og grønnsaker, anbefaler Mattilsynet at alle virksomheter følger de generelle hygienerådene som til enhver tid gjelder ved produksjon av mat.

Egne regler og anbefalinger gjelder for personer som mistenker at de er syke eller har fått påvist smitte. Se informasjon hos Helsenorge: Råd generelt, i karantene eller isolasjon.

Dersom det er vurdert at du har en kritisk samfunnsfunksjon, for eksempel som grønnsaksprodusent i arbeidsintensive perioder / sesong, kan det gjøres unntak fra karanteneplikten for å gjøre våronn eller utføre andre arbeidsoppgaver i vekstsesongen. Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun på jobb. Videre skal du så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer. Hold deg oppdatert via Mattilsynets sider.

 

https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/kan_bonder_gjore_vaaronn_plante_gronnsaker_og_utfore_andre_oppgaver_gjennom_vekstsesongen_selv_om_de_er_i_karantene.38442

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.