Hvilken økonomistyring har du?

07.12.2018 (Oppdatert: 07.12.2018) Tor Erling Nilsen

Har du gode driftsresultater, men forstår ikke hvor pengene blir av? Ønsker du å forbedre driften, men vet ikke hvor du skal sette trykket? Driftsplan er ikke bare et verktøy for å søke finansiering hos Innovasjon Norge og banken din. Vi oppfordrer deg til å bruke driftsplanen i den daglige driften din!

Plan A

Som gårdbruker leverer du årlig et skatteregnskap. Skatteregnskapet er tilslørt av skattemessige avskrivninger og andre periodiseringer av f.eks. varelager og buskap. Driftsmidler, buskap og varelager binder opp kapital og skatteregnskapet viser ikke pengestrømmen på en god måte. Hvordan pengestrømmen påvirkes av avdrag på gjeld fremgår heller ikke tydelig av skatteregnskapet. Derfor kan pengestrømmen være en belastning selv om du har gode driftsresultater.

 

«Som bonde vil du få et utgangspunkt for å sette gode mål for driften din»

Med NLR sin driftsplan «Plan A» setter vi opp dine dekningsbidrag, faste kostnader, eiendeler og gjeld. Vi benytter oss av bedriftsøkonomiske avskrivninger ut ifra forventet levetid på eiendelene. Planen går over en seksårsperiode.

 

Vi kan sammen se på hvilke endringer som vil gi økonomisk utslag. Du som bonde vil få et utgangspunkt for å sette gode mål for driften din. Du kan også bruke driftsplanen til å reforhandle rente og betalingsplan når den først er laget.

 

Du får rapporter som viser dekningsbidrag per produksjon, bedriftsøkonomisk resultat og utviklingen i pengestrømmen. Du får også et fôrregnskap som viser produserte fôrenheter og brukte fôrenheter. Det er også mulig og ta ut flere andre rapporter, alt etter hva som er nyttig i din situasjon.

 

Vår timepris for medlemmer er kr 650 + mva. Tidsbruken er noe individuell ut ifra hvor omfattende og komplisert driften din er. Ta kontakt med en av våre økonomirådgivere, så anslår vi en pris.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.