Hjelp, ugraset tar over enga

13.08.2020 (Oppdatert: 13.08.2020) Anne Kristiansen

Etter å ha berget slåtten for denne gang, er du muligens litt misfornøyd med hvor mye ugras det var i enga i år, og lurer kanskje på hva du kan gjøre for å få et bedre resultat neste gang. Hvis enga er for våt gir det konkurransefortrinn for blant annet vassarve og soleiearter. Det vil ofte også være mye utgang av gras på grunn av isbrann i forsenkninger. Hvis dette er et årlig problem må du vurdere tiltak som drenering og/eller oppfylling av ujevnheter.

Stort mangfold av arter gir ikke nødvendigvis den beste avlingen. (Foto: Anne Kristiansen)

Er det lenge siden enga ble kalket, eller kan problemet være pakkeskader? Begge deler svekker konkuranseevnen til ønskede grasarter. Avhengig av hvordan enga ellers ser ut, må du vurdere om det lønner seg å pløye hele arealet på nytt.

Etter å ha vurdert om det er mulig å bekjempe ugraset mekanisk, men funnet ut at dette ikke lar seg gjøre, er tiden kommet for å bruke kjemisk bekjempelse.

Kjemisk bekjempelse

Har ugraset helt tatt overhånd og det er mye av arter som tunrapp, sølvbunke og kveke er brakking med Roundup og påfølgende pløying, det eneste som nytter.

Er problemet tofrøbladet ugras vil det, for de fleste ugrasarter, være mulig å sprøyte etter slått. For flerårige arter som høymole, engsyre, soleie og løvetann vil dette gi god virkning. Mens det for ettårige arter som vassarve vil sprøyting kun vil ta de plantene som har spirt der og da. Sprøyting mot vassarve vil antagelig ha bedre virkning ved en tidlig vårsprøyting. Det kan likevel lønne seg å sprøyte mot vassarve også senere, for å unngå at det kveler andre vekster nå.

Hvis hele enga er full av ugras er det nødvendig med traktorsprøyte, mens mindre partier kan sprøytes med ryggsprøyte. De fleste sprøytemidlene vil ha best virkning når ugraset er på rosettstadiet og frem til de danner blomsterknopper.  

For noen sprøytemidler er det nødvendig å tilsette klebemiddel for å oppnå tilfredsstillende effekt.  

Flurostar er kun godkjedt brukt før 31. juli og vil derfor ikke være et alternativt for sprøyting som gjøres nå. Starane XL er derfor kanskje det beste allsidige middelet, men det vil uansett være viktig å velge middel basert på hvilke ugrasarter som er problemet, samt hvilket kløverinnhold du har i enga. Er du i tvil, vil din lokale NLR-rådgiver kunne hjelpe deg.

Best mulig sprøyteforhold

For å oppnå et best mulig resultat er det viktig at sprøyteforholda er best mulig. For de fleste sprøytemiddel vil det optimale forhold være  når:

  • Plantene er i god vekst
  • Overskya, stille vær og høy luftfuktighet
  • Oppholdsvær etter sprøyting
  • Temperatur over 10 grader

Det er viktig å lese etiketten grundig, for det sprøytemiddelet du skal bruke da enkelte sprøytemidler kan avvike fra de generelle anbefalingene.  Husk at du jobber med gift og ta derfor alle nødvendige forholdsregler både for deg og andres sikkerhet.

 

Flerårig grasmark og varig eng og beite (Oversikt fra Fellekjøpets plantevernkatalog 2020)Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.