Helserisiko ved bruk av plantevernmidler

13.06.2019 (Oppdatert: 13.06.2019) Lundbakk, Bodil

Bruk av plantevernmiddel utgjør alltid en helserisiko, og risikoen avhenger av type plantevernmiddel, spredemetode og arbeidssituasjon. Faren for eksponering er størst ved tilmåling av preparat og ved fylling av sprøyta. Les etiketten nøye, og bruk det verneutstyret som er anbefalt. Feil bruk av verneutstyr gir falsk trygghet!

Foto: Bodil Lundbakk

Tiltak for å bedre arbeidsmiljøet

Uansett hvor mye eller lite du skal sprøyte er det påkrevd med gode rutiner. Her følger noen gode og viktige råd ved bruk av plantevernmidler.

 • Oppbevar plantevernmidlene etter forskriften og alltid utilgjengelig for barn
 • Vurder hvor stort behovet er for å sprøyte
 • Velg stoffer med så lav helse- og miljørisiko som mulig
  (lav avgiftsklasse)
 • Les etiketten og HMS-databladet nøye og følg anvisningene
 • Bruk verneutstyret som står på etiketten
 • Sørg for å ha verneutstyret i orden
 • Ha godt utstyr ved tilmåling og påfylling
 • Sørg for at sprøyteutstyret er i orden og er riktig innstilt
 • Vurder kjøremønsteret og unngå å sprøyte i mye vind
 • Ha alltid tilgang på rent vann og såpe, gjerne også øyeskylleflaske
 • Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet
 • Dusj og vask håret etter arbeidets slutt
 • Overhold behandlings- og handteringsfristene
 • Unngå å forurense brønner og vassdrag
 • Vask verneutstyr, klær og støvler etter bruk

 

Lykke til med sprøytingen, og husk sprøytejournalen!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.