Helgelandsbonden har et tørt fôr med høy fordøyelighet, høy energiverdi og godt proteininnhold

20.10.2020 (Oppdatert: 20.10.2020) Wolfgang Dohrn

Surfôret fra 1.slåtten på Helgeland er tørt i 2020. Svært ulik overvintring, med etterfølgende sommervær uten nedbør fram mot 1.slåtten har ført til at tidsrommet mellom vekststart og slåttetidspunkt var rekord-kort. Disse forholdene gav rask vekst og lite busking, og plantene ble tørkestresset.

Kjenn (på) surfôret ditt. Foto: Wolfgang Dohrn

For å berge mest mulig av veksten, ble avlingene høstet nokså tidlig i utviklingstrinnet. Dette vises også ved analysetallene, med forholdsvis høy tørrstoffprosent (TS%), høy fordøyelighet (OMD), optimalt proteininnhold (råprotein) og høy fôrenhetskonsentrasjon (FEm).  I forhold til 2019, har 1.slåtten i 2020 et mye høyere næringsinnhold.

Tabellen nedenfor beskriver et lite tallmateriale, som utfylles etter hvert som flere prøver blir analyserte. Kommuner som ikke vises i tabellen, har for få prøver.

 

Etter tilbakemeldinger er 1.slåtts avling under normalen, i enkelte tilfeller under 60% av normalen. Mange gårdsbruk, særlig på indre strøk på Helgeland har søkt om erstatning for avlingssvikt. Vi anbefaler gårdbrukeren å få beregnet avlingen fra eget produsert grovfôr, dette for å tilpasse seg utfordringer i løpet av innefôringsperioden. Ta kontakt med din NLR rådgiver for avlingsberegning.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.