Har du dekning i enga di?

12.06.2020 (Oppdatert: 12.06.2020) Ragnhild Renna

Avlingsnivået i eng har sammenheng med dekningsgraden av vekster på marka. Jord uten vegetasjon blir stående uproduktiv eller gir plass til uønska vekster. Naturen er sjøl rask med å dekke til åpen jord og vi må i engdyrkinga tenke som naturen.

Foto: Anu Ella

Tidspunkt for å vurdere dekningsgraden

Vurdering av dekningsgraden i enga bør gjøres flere ganger i vekstsesongen og kan starte allerede i gjenleggsåret etter at gjenlegget har etablert seg. Ei vurdering på høsten gir deg et forsprang i valg av tiltak på våren etter. I tillegg er det viktig å ta ei runde tidlig på våren, men da etter at grasveksten har starta for å skaffe seg et bilde av hvordan enga har overvintra. Ei ny runde tas før slått når man ellers vurderer utvikling av engvekstene og slåttetidspunkt. Da kan du ta ei rute og klippe graset i rett stubbehøgde, dvs. ca 8 cm, og gjøre vurdering av dekninga på overflata på dette arealet. Etter slåtten er det lett å se dekningsgraden og det kan da også gjøres tiltak som kan rette opp manglende dekning og avling for neste år.

 

Mål på dekningsgrad

Norsk Landbruksrådgiving har gjennom aktivt samarbeid med rådgivingsmiljø på grovfôr blant annet i Finland, fått tilgang til bilder som kan illustrere dekningsgrad i enga og sammenheng med avlingspotensiale. Disse kan være til nytte på markvandringer for å vurdere egen eng.  Se bilder av dekningsgrad.

 

Tiltak

Engvekstene har evne til å spre seg utover når de får mulighet der det er synlig jord. Evnen er likevel begrensa, og det er ofte behov for å hjelpe enga med å fylle på med kulturvekster. Direktesåing av gras- eller kløverfrø bør gjøres på areal der det er mulighet for at frøet får jordkontakt og spirefuktighet. Tromling etterpå hjelper på jordkontakten og vi anbefaler spredning av husdyrgjødsel på marka for at frøet skal få mer fuktighet. Ugras må fjernes.

 

Les mer:

> Dekningsgrad Tetthet på engaFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.