Forsøksfelt i Vesterålen Foto Ragnhild Renna
⋅ Gjødsling

Hvor mye nitrogen kan kløveren fiksere i nord?

Et gammelt engforsøk er med å belyse at det ligger et potensial også i nord når det gjelder å hente inn nitrogen fra engbelgvekster. Vi bør vel bli flinkere til å utnytte kløveren?
NLR Nord Norge
Gress Foto Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Høsting

Når blir 2. slåtten?

Det er for tiden et utfordrende vær for alle som driver innen landbruket. Vi har hatt godt vær og dårlig vær i jevn blanding. Dette har gitt utfordrende høsteforhold.
NLR Nord Norge
Sen hostbeiting Foto Anne Marit Isachsen
Medlem
⋅ Overvintring

Vil enga overvintre bra i vinter?

Gjennom drifta kan man gjøre flere tiltak for å redusere risikoen for overvintringsskader på enga.
NLR Nord Norge
Batnes Storslett Foto Ellen R
Medlem
⋅ Klima

Lite tele gjennom vinteren flere steder

NLR Nord Norge har telemålere jevnt fordelt i Nordre Nordland og Troms, og disse viser at det stort sett har vært lite tele i vinter.
NLR Nord Norge
Samling 20 9 2021 Foto Atle Aronsen
Medlem
⋅ Gras

Slett ikke 'rota til alt vondt'

Røttene er viktige for plantenes vekst og utvikling, uten at vi kanskje tenker over det.
NLR Nord Norge
Satellittlager om sikrer effektiv spredning med slangespreder Knut Alsaker
Medlem
⋅ Gjødsling

Bondens sorte gull?

Med priser på mineralgjødsel som stiger til himmels så har husdyrgjødsla fått en enda større verdi, men hvor mye?
NLR Nord Norge
Galileo med 30 satellitter
Medlem
⋅ Grovfôr

Steget inn i presisjonslandbruket

Vi skal prøve å forklare hvilke muligheter man har for å entre presisjonslandbrukets verden.
Bureisingsbruket Tronheim ved Soloyvannet Foto Anne Marit Isachsen
⋅ Grovfôr

Økologisk mangesysleri ved Soløyvannet i Bodø

Gården Tronheim ligger 10 km fra Bodø sentrum og bonden Øyvind Tilrem ønsker å satse på alle gårdens ressurser for å få et levebrød til seg og familien.
NLR Nord Norge
Jordprøvetaking Helgeland Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Mineralgjødsling

Kjøpe gjødsel nå eller utsette?

Gjødselprisene har økt kraftig i høst. Hvordan utvikler gjødselprisene seg i tiden framover og bør en kjøpe gjødsel nå eller utsette?
NLR Nord Norge
Kyr Foto Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Husdyrgjødselhandtering

Pæng i kummen

Med rekordhøye priser på mineralgjødsel vil husdyrgjødsel gi store kostnadsinnsparinger i gjødslingen.
NLR Nord Norge
1 2 3 4