MG 7529
⋅ Grovfôr

Grovfôr og valg av vekster

Det er ikke uvesentlig hvilke vekster vi velger som såvare når vi skal sette sammen grovfôrmenyen.
NLR Nord Norge
Batnes i Nord Troms 6 januar 2021
⋅ Grovfôr

Dyp tele og minimalt med snø flere steder i Nord-Norge

Lite snø nord i landet har allerede ført til dyp tele flere steder. NLR Nord Norge har telemålere jevnt fordelt i nordre Nordland og Troms, og disse viser tele på vei ned mot 1 meter på mineraljord.
NLR Nord Norge
Belgvekster bilde
⋅ Grovfôr

Innsåing av belgvekster i etablert eng

Erfaringsmessig går kløver ut i enga, over år. Dette skyldes ofte for sterk nitrogengjødsling, men overvintring og drift har også stor betydning. Våren 2020 la vi ut et felt med innsåing av kløver og lusern, i 5 års eng og i eng som er over 15 år. De to kløversortene var Grandalf og Torunn. Lusernesorten var Creno.
NLR Nord Norge
1 2