Sen hostbeiting Foto Anne Marit Isachsen
Medlem
⋅ Overvintring

Vil enga overvintre bra i vinter?

Gjennom drifta kan man gjøre flere tiltak for å redusere risikoen for overvintringsskader på enga.
NLR Nord Norge
Batnes Storslett Foto Ellen R
Medlem
⋅ Klima

Lite tele gjennom vinteren flere steder

NLR Nord Norge har telemålere jevnt fordelt i Nordre Nordland og Troms, og disse viser at det stort sett har vært lite tele i vinter.
NLR Nord Norge
Samling 20 9 2021 Foto Atle Aronsen
Medlem
⋅ Gras

Slett ikke 'rota til alt vondt'

Røttene er viktige for plantenes vekst og utvikling, uten at vi kanskje tenker over det.
NLR Nord Norge
Satellittlager om sikrer effektiv spredning med slangespreder Knut Alsaker
Medlem
⋅ Gjødsling

Bondens sorte gull?

Med priser på mineralgjødsel som stiger til himmels så har husdyrgjødsla fått en enda større verdi, men hvor mye?
NLR Nord Norge
Galileo med 30 satellitter
Medlem
⋅ Grovfôr

Steget inn i presisjonslandbruket

Vi skal prøve å forklare hvilke muligheter man har for å entre presisjonslandbrukets verden.
Bureisingsbruket Tronheim ved Soloyvannet Foto Anne Marit Isachsen
Medlem
⋅ Grovfôr

Økologisk mangesysleri ved Soløyvannet i Bodø

Gården Tronheim ligger 10 km fra Bodø sentrum og bonden Øyvind Tilrem ønsker å satse på alle gårdens ressurser for å få et levebrød til seg og familien.
NLR Nord Norge
Jordprøvetaking Helgeland Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Mineralgjødsling

Kjøpe gjødsel nå eller utsette?

Gjødselprisene har økt kraftig i høst. Hvordan utvikler gjødselprisene seg i tiden framover og bør en kjøpe gjødsel nå eller utsette?
NLR Nord Norge
Kyr Foto Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Husdyrgjødselhandtering

Pæng i kummen

Med rekordhøye priser på mineralgjødsel vil husdyrgjødsel gi store kostnadsinnsparinger i gjødslingen.
NLR Nord Norge
Kyr på beite Foto Ingvild Melkersen
⋅ Gjødsling

Pilotprosjektet ‘Landbruk og vannforskriften’

Gjennom økt fokus på vannforskriften legges det opp til målrettet innsats for å bedre miljøtilstanden i landbrukspåvirkede vassdrag i prosjektet ‘Landbruk og vannforskriften’.
NLR Nord Norge
Sau på beite Foto Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Arter og sorter

Bestill såvare før nyttår

Plutselig kommer våren, enga ser tynn og glissen ut og du står der uten såfrø. Tenk over hvor du gjerne skulle ha sådd inn litt ekstra kulturfrø for å øke avlingspotensialet eller hindre ugras å spire. Forhandlerne ønsker tidlig bestilling av driftsmidler og såvare er smart å ha på plass når våren kommer.
NLR Nord Norge
1 2 3 4