Foto: Ingvild Melkersen, NLR
Medlem
⋅ Regelverk

Kjenner du reglene for produksjonstilskudd godt nok?

På oppfordring fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark har vi laget en liten oppsummering av hva som er viktig å tenke på for å kunne levere en korrekt søknad om produksjonstilskudd.
NLR Nord Norge
Foto: Ingvild Melkersen, NLR
Medlem
⋅ Konservering

Aktuelt om ensilering før slåtten

Oversikt over de mest aktuelle ensileringsmidlene til årets slått fra hovedforhandlerne Felleskjøpet og Fiskå.
NLR Nord Norge
Koppermangel. Foto: Yara
Medlem
⋅ Gjødsling

Gjødsling med kopper til eng

Koppermangel kan gi reduserte engavlinger og redusert varighet av timotei. Dersom jordanalyser viser lågt kopperinnhold, vil gjenleggsåret være den beste anledningen til å forrådsgjødsle med kopper.
Foto: Anne Kristiansen, NLR
Medlem
⋅ Kalking

Kalk - en forsømt kilde til god avling

pH-en i jorda har i mange år vært forsømt siden det er vanskelig å se den samme umiddelbare responsen som vi ser på kunstgjødsel.
NLR Nord Norge
Foto: Ragnhild Renna
Medlem
⋅ Arter og sorter

Gi enga de beste sortene

Oppdatert oversikt over arter og sorter i såvare til eng og beite.
NLR Nord Norge
Forsøksfelt i Vesterålen Foto Ragnhild Renna
⋅ Gjødsling

Hvor mye nitrogen kan kløveren fiksere i nord?

Et gammelt engforsøk er med å belyse at det ligger et potensial også i nord når det gjelder å hente inn nitrogen fra engbelgvekster. Vi bør vel bli flinkere til å utnytte kløveren?
NLR Nord Norge
Gress Foto Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Høsting

Når blir 2. slåtten?

Det er for tiden et utfordrende vær for alle som driver innen landbruket. Vi har hatt godt vær og dårlig vær i jevn blanding. Dette har gitt utfordrende høsteforhold.
NLR Nord Norge
Sen hostbeiting Foto Anne Marit Isachsen
Medlem
⋅ Overvintring

Vil enga overvintre bra i vinter?

Gjennom drifta kan man gjøre flere tiltak for å redusere risikoen for overvintringsskader på enga.
NLR Nord Norge
Batnes Storslett Foto Ellen R
Medlem
⋅ Overvintring

Lite tele gjennom vinteren flere steder

NLR Nord Norge har telemålere jevnt fordelt i Nordre Nordland og Troms, og disse viser at det stort sett har vært lite tele i vinter.
NLR Nord Norge
1 2 3 4