Vurdèr grasbergingsutstyr etter behov

12.04.2019 (Oppdatert: 12.04.2019) Wolfgang Dohrn

Mange årsaker, som forandring i produksjonen og arealtilgangen eller motivasjon for nyinvestering, fører til ulike valg i mekaniseringslinjer for grashøsting. Mulighetene for å velge en individuell grashøstelinje er uendelige og kan skreddersys til hvert eneste gårdsbruk. Faren for å bli over- eller feilmekanisert er stor.

Foto: Ø. R. Høyning

(Artikkelen er først publisert i BUSKAP 3/2019)

Direkte eller totrinns høsting
Slaghøstere er ikke så vanlige lengre som tidligere, men for noen er denne redskapen sentral i mekaniseringslinjen. Den høver best til direkteslått og graset skal en tørrstoffprosent (TS%) på under 25 for at høsteren klarer å knuse og kappe graset slik at det pakker seg godt i siloen. Låge drifts- og vedlikeholdskostnader og lett håndterbarhet kan trekkes frem som fordeler. Med forholdsvis lave investerings- og vedlikeholdskostnader vil dette utstyret gi økonomisk gunstig drift og passe godt til mindre bruk (<150 daa) med korte kjøreavstander til siloen. En dobbeltkutter eller multikutter gir større arbeidskapasitet og gir graset en tøffere behandling ved noe høyere TS%. Denne vil med rett hjulutrustning gi god flyt på bæresvak jord. Utfordringen med slåmaskiner brukt i direktehøsting er nok bemanning for å berge graset raskt nok uten

kvalitetstap.
Skiveslåmaskiner finnes i mange utforminger; slept med drag og hjul, hengende i front, sommerfuglutforming med front- og en eller to sidemonterte maskiner eller hengende på trepunkt. Alle har stor kapasitet som bidrar til effektiv utnytting av kortvarig godvær. Stengelbehandlingsutstyr er standard hos mange slåmaskiner og nødvendig for å legge graset i streng. Skiveslåmaskiner uten stengelbehandling er gunstig i drift og lette, men plukkingen vil ofte kreve bruk av samlerive for å unngå fôrtap. Stengelbehandlingsutstyr koster mer i drivstoff og vedlikehold, men vil være nødvendig for å oppnå en raskere fortørking i graset ved høyere TS%.


Unngå forurensing med rett innstilling
Rotor eller pickup-river sørger for at grasstrengen kan luftes, vendes, samles eller spres. Bruk av river gir derfor for en raskere fortørkingseffekt. Riktig innstilling og kjøreteknikk er essensielt for å oppnå rask fortørk eller for å unngå fôrtap og forurensing av fôret. For mye fart ved bruk av sprederiver gir ujevne kast og dermed ulik fortørking. Det er arbeidsbredden som øker arbeidskapasiteten mer enn hastigheten. Omdreiningen på kraftuttaket må tilpasses fuktigheten i graset for å unngå unødvendig drysstap. Ved rotorsamleriver skal grasstrengen legges slik at det etterfølgende pickup-utstyret får med hele bredden av grasstrengen. Noen fabrikater er utstyrt med et hjuloppheng som kan vinkles slik at fôrtapet minimeres under strenglegging. Nese- og støttehjul sørger for god stabilitet i bakker. Tindene skal ha en bakkeklaring på minst 3 cm. Med økt arbeidsbredde ved bruk av rotorsamleriver øker også faren forurensing og næringstap. Frontmonterte pickup-river kan kjøres med noe høyere hastighet, de løfter gresset enten opp på et bånd som legger det sideveis, eller opp i en senterstreng. Dette for å unngå kjøring på strengen. Subbing av gress blir her minimalt.


Rundballer eller silo?
Rundballeteknikken i grasberging er en ganske væruavhengig teknikk, krever lite bemanning, er kostnadsgunstig ved store transportavstander og har fordelen at fôringen kan differensieres. En bein grasstreng, som er tilpasset arbeidsbredden til pickupen er en forutsetning for effektiv balling. En tett presset rundballe forutsetter bruk av kniver. Opptil 15 kniver gir merkbar forskjell på tettheten, mens forskjellen minimeres ved en videre økning opp til 25 kniver. En siloballe skal være tett presset, mens en høyballe kan presses mindre tett, særlig når den må ettertørkes. En fastkammerpresse er enklere å handtere og mer kostnadsgunstig enn en variabel kammerpresse. Kjernen i rundballer, presset i fastkammerpresser er løsere enn i den ytterste delen, og dette kan føre til forskjellig kvalitet i samme rundballen, særlig ved en høy TS% i gresset. Komprimeringen av gressmassen er sterkest og mest jevn i variable kammerpresser. Det skal være rikelig med plast rundt rundballen. Minst 6 lag er anbefalt ved en TS% opptil 35. Den dobbelte mengden kan hindre mugg når TS% er over 60.
Effektiv grasberging til silolegging er mer væravhengig og krever større bemanning. Til gjengjeld er dette en veldig kostnadsgunstig metode ved overkommelige transportavstander. En fin-/eksaktsnitter, enten front- eller sidemontert, slept eller sjølgående, krever større bemanning, flere vogner og store arealer for å utnytte den store kapasiteten redskapen har. Snitteren gir en kort og jevn kuttelengde, som ikke bare gir god pakking i transportredskapen eller siloen, men også lettere blanding i fôrblanderen.


En lessevogn er ofte utstyrt med en rotorinnmating, hvor grasmassen blir ført over kutteorganet og inn i vogna. Denne redskapen er en typisk enmannslinje. Gresset blir ikke kuttet så jevnt og kort som ved bruk av en finsnitter, men transportkapasiteten kan være på lik høyde.


Gammel redskap i ny drakt
Slåmaskiner med dobbeltknivbjelke, montert til en to- eller firehjulstraktor er en interessant redskap som har havnet i glemmeboka. Til småskalalandbruk og skjøtsel av kulturlandskap, i ulendte terreng, eller på avsidesliggende arealer er denne redskapen veldig aktuell. Med tanke på mindre drivstoffkostnad, lågere jordbelastning og bedre gjenvekst etter slått, ansees slåmaskiner med dobbelknivbjelke som mer miljøvennlig enn bruk av skiveslåmaskiner. Større vedlikehold skal til for å holde knivbjelken funksjonsdyktig, men nytten av dobbeltknivbjelke- slåmaskiner i grasberging og skjøtsel av landskap kan veie opp for utgiftene. Her har vi mye å følge med i utvikling og mye å lære fra andre land.
Analysèr gårdens ressurser og behov


Har man et ønske om å sikre god kvalitet er rask innlegging i silo eller plast avgjørende. Har man små arealer, lite folk og overkommelige avstander til fôrlageret, vil slaghøster/ dobbeltkutter/multikutter og tilhenger eller lessevogn være et like godt alternativ til rundballepressing. Særlig når man kan bruke eksisterende siloer. Ved stort areal og tilgang til mye folk vil snitteren være et passende redskap. Ved lange transportavstander og ønske om fleksibilitet, kan rundballepressing være et like godt alternativ til snitter og mange transportvogner.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.